dr Dariusz Bator

Dariusz Bator - wykładowca (klasa fagotu) w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz Solista Opery Wrocławskiej.

Urodzony 11 listopada 1974 roku w Lublinie. Edukacje muzyczną rozpoczął w Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie. Gry na fagocie uczył się pod kierunkiem Grażyny Woć-Kowalik oraz Wiesława Kapronia. Dyplom średniej szkoły muzycznej uzyskał w 1994 roku w Zespole Szkół Muzycznych im. Józefa Elsnera w Warszawie, w klasie fagotu Artura Kasperka. W latach 1989-1993 uczęszczał do
II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego, do klasy o profilu matematyczno-fizycznym. Od 1994 do 1999 roku, studiował grę na fagocie w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie pod kierunkiem prof. Bogumiła Gadawskiego. W maju 1999 roku zdobył I Nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie dla Oboistów i Fagocistów w Sieradzu. W 1999 roku otrzymał stypendium ufundowane przez The Boston Conservatory. Swoje umiejętności doskonalił pod kierunkiem Suzanne Nelsen - fagot (The Boston Symphony Orchestra) oraz Davida Ohaniana - kameralistyka (Canadian Brass oraz członek The Boston Symphony Orchestra).


W 1997 roku został przyjęty do Polskiej Orkiestry Radiowej w Warszawie, gdzie pracował przez okres sześciu lat. W latach 1997-2002 współpracował również z Polską Filharmonią Kameralną w Sopocie, Filharmonią Narodową, Chopin Academy Orchestra oraz Małą Filharmonią (Warszawa). Od 2004 roku jest solistą Orkiestry Opery Wrocławskiej. Współpracuje z takimi orkiestrami jak: Leopoldinum, Wratislavia, Philharmonic the Nations (Niemcy) oraz Morphing Vienna Chamber Orchestra.

Brał udział w nagraniach dla Polskiego Radia i Telewizji. Pracował pod batutą takich dyrygentów jak: Tomasz Bugaj, Henryk Czyż, Agnieszka Duczmal, Krzesimir Dębski, Jacek Kaspszyk, Jerzy Katlewicz, Kazimierz Kord, Jerzy Maksymiuk, Wojciech Michniewski, Marcin Nałęcz-Niesiołowski, Krzysztof Penderecki, Marek Pijarowski, Wojciech Rajski, Jerzy Salwarowski, Andrzej Straszyński, Tadeusz Strugała, Tadeusz Wojciechowski, Grzegorz Nowak, Kurt Masur, Enio Morricone, Michel Camen, Maurice Jarre. Praca w orkiestrach dała mu możliwość występowania z wieloma wybitnymi solistami: Vadim Brodski, Kaja Danczowska, Krzysztof Jakowicz, Konstanty Andrzej Kulka, Marek Drewnowski, Wanda Wiłkomirska, Bronisława Kawalla, Jerzy Marchwiński, Leszek Możdżer, Janusz Olejniczak, Piotr Paleczny, Ewa Pobłocka, Regina Smendzianka, Aleksander Bunin, Justus Frantz, Nelson Goerner, Olli Mustonen, Ryszard Karczykowski, Aleksandra Kurzak, José Carreras, Montserrat Caballe, Isabelle Moretti, Tomasz Strahl, Daniel Müller-Scott, Natalia Guttman; zespołami: Bajm, Manam, Perfect. Koncertował
we niemal wszystkich krajach Europy grając w największych salach i na festiwalach muzycznych: Alte Oper we Frankfurcie, Filharmonie w Kolonii, w Düsseldorfie, Norymberdze, Barcelonie, Sztokholmie, Kopenhadze, Istambule, Atenach, Tonhalle w Zurichu, Royal Festival Hall w Londynie, Birmingham, Dublinie, Kijowie, Wilnie; Schleswig-Holstein.

Lata 2003-2005 to okres studiów podyplomowych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w zakresie gry na fagocie, które odbył pod kierunkiem prof. Czesława Klonowskiego.

Dariusz Bator jest solistą Orkiestry Opery Wrocławskiej. Jest także zatrudniony na stanowisku starszego wykładowcy w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, gdzie prowadzi klasę fagotu.

W latach 2017-2019 pełnił funkcję Prodziekana Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

We wrześniu b.r. Dariusz Bator obronił pracę doktorską napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dra hab. Wojciecha Orawca (Gdańsk) pt.: Podobieństwa i różnice w technikach gry na fagocie i kontrafagocie systemu niemieckiego.

Strona artysty: www.dariuszbator.pl