Dr Grzegorz Joachimiak (Katedra Organów, Klawesynu i Muzyki Dawnej AMKL; Instytut Muzykologii UWr) został laureatem 18. edycji Konkursu o Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta, organizowanego przez Związek Kompozytorów Polskich - Sekcję Muzykologów w Warszawie. Nagroda została przyznana za pracę naukową (pracę doktorską) Rękopiśmienne tabulatury lutniowe z I połowy XVIII wieku ze zbiorów cystersów z Krzeszowa. Repertuar – praktyka wykonawcza – mecenat artystyczny. Wyniki konkursu ogłoszono 2 marca 2018 r. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 25 października 2018 r. w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie.

SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Informacja o wynikach Konkurs: zkp.org.pl