Dr Grzegorz Joachimiak (Instytut Muzykologii UWr; Katedra Organów, Klawesynu i Muzyki Dawnej AMKL) został laureatem konkursu o stypendia dla wybitnych młodych naukowców. Jest to już XIII edycji konkursu, a stypendia naukowe przyznaje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Informacja o wynikach konkurs: www.gov.pl/nauka