Artur Wróbel

Doktor habilitowany sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej: dyrygentura. Pracuje jako adiunkt na trzech wydziałach w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, gdzie prowadzi klasę dyrygentury chóralnej, Akademicki Chór Feichtinum. Od 2004 pracuje w Państwowej Szkole Muzycznej II st. im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu, gdzie prowadzi Orkiestrę, Chór i Zespół Wokalny. Współpracował jako dyrygent z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, Orkiestrą Kameralną Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, Teatrem Muzycznym w Lublinie. W latach 2006-2008 był także asystentem dyrygenta w Operze Wrocławskiej. Współpracuje z polskimi i zagranicznymi agencjami artystycznymi koncertując z różnymi zespołami chóralnymi i orkiestrowymi w Niemczech, Szwajcarii, Włoszech, Austrii oraz Polsce w najlepszych salach koncertowych. W latach 2008-2017 był dyrektorem artystycznym i dyrygentem Kameralnego Chóru Męskiego Cantilena. Bierze również udział jako juror w wielu festiwalach i konkursach chóralnych o zasięgu międzynarodowym m.in. Sankt Petersburg (Rosja), Pons (Francja). Jest autorem referatów wygłaszanych podczas konferencji naukowych dotyczących edukacji muzycznej i chóralistyki m. in. Uniwersytet w Sobral w Brazylii.  Był organizatorem i dyrektorem artystycznym Wrocławskiego Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego Vratislavia Sacra, a także Międzynarodowego Festiwalu Eurochestries Dolny Śląsk w Świeradowie Zdroju, prezentującego młodzieżowe zespoły orkiestrowe i chóralne. Jest założycielem i kierownikiem artystycznym studenckiej Orkiestry Symfonicznej ArtBel Ensemble, z którą odbył szereg koncertów m. in. we Wrocławiu, Lubiążu, Krefeld (Niemcy), w Wiedniu w prestiżowej Sali Konzerthaus, Riva del Garda oraz Montecatini Terme we Włoszech. Jest laureatem wielu indywidualnych nagród: Odznaka Honorowa Zasłużony dla Kultury Polskiej, przyznawaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Nagroda Rektora Akademii Muzycznej  im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, Nagroda Dyrektora Centrum Edukacji Muzycznej, Nagroda Dyrektora PSM II st. im. R. Bukowskiego we Wrocławiu.