Nasz Pedagog dr hab. Artur Wróbel  (Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej) został Laureatem Dolnośląskiej Nagrody Kulturalnej SILESIA za rok 2019. 

Nagroda Kulturalna Dolnego Śląska SILESIA - to nagroda przyznawana przez samorząd województwa dolnośląskiego (marszałka województwa) twórcom oraz instytucjom kultury za działalność artystyczną lub kulturalną o szczególnym znaczeniu dla regionu, zarówno w kraju, jak i za granicą.

SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Więcej ⇒

Galeria