dr hab. Ryszard Żołędziewski

Ryszard Żołędziewski - ukończył studia muzyczne w Konservatorium für Musik und Theater Bern, obecnieHochschule der Künste Bern w Szwajcarii w klasie prof. Christiana Roellingera. Arkana gry saksofonowej doskonalił u tak wybitnych saksofonistów jak John-Edward Kelly (USA), Iwan Roth i Marcus Weiss (Szwajcaria). Muzykę współczesną, jej artyzm oraz kunszt kompozytorski w czasie studiów poznawał pod kierunkiem Henriego Pousseura (Belgia) oraz Ursa Petra Schneidera (Szwajcaria). Uczestniczył także w Jazz Master Class prowadzonych przez Jerry'ego Bergonzi (USA). W Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w wyniku przewodu przeprowadzonego pod kierunkiem prof. Mieczysława Stachury uzyskał stopień doktora sztuki muzycznej, a następnie przeprowadził przewód habilitacyjny.  Ukończył ponadto Podyplomowe Studia Zarządzania Placówkami Oświaty i Kultury.

Jako solista wielokrotnie współpracował z licznymi orkiestrami występując nie tylko w filharmoniach i renomowanych salach koncertowych w Polsce, ale również poza jej granicami – Amsterdam, Antwerpia, Toronto, Utrecht, Kijów, Ryga – wykonując najważniejsze klasyczne dzieła literatury saksofonowej oraz dokonując wielu prawykonań współczesnych kompozycji. W swojej wieloletniej działalności artystycznej miał możliwość współpracy z wieloma wspaniałymi dyrygentami takimi jak: Mirosław Błaszczyk, Péter Eötvös, Henry Kelder, Volodimir Kiradjiev, Valeriyii Matyukhin, Marek Pijarowski, Viesturs Ozols, Clemens Schuldt, Stanisław Skrowaczewski i Kaspar Zahnder. Z recitalami saksofonowymi i koncertami kameralnymi występował w większości krajów europejskich  oraz Ameryce Północnej. Współpracował z wieloma kompozytorami, a swoje utwory dedykowali mu artyści z Holandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski i USA.

Uczestniczył w wielu nagraniach dla stacji radiowych i telewizyjnych w Polsce, Szwajcarii, na Łotwie i Ukrainie, oraz nagraniach płyt CD, w tym dla firm fonograficznych DUX i Wratislavia Productions. W swoim dorobku naukowym ma liczne podręczniki z zakresu dydaktyki saksofonowej, kompozycje, aranżacje oraz publikacje w języku polskim i angielskim.

Ryszard Żołędziewski równolegle z działalnością artystyczną prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną. Jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, gdzie prowadzi klasę saksofonu klasycznego oraz pełni funkcję Kierownika Katedry Instrumentów Dętych, Perkusji i Akordeonu.