dr hab. Tomasz Głuchowski

Tomasz Głuchowski

Absolwent kaliskich szkół średnich: Technikum Budowy Fortepianów oraz PSM II st. (klasa organów Kazimierza Madziały). W latach 1996-2004 studiował organy (Klemens Johannes Kaminski) i klawesyn (Marta Czarny-Kaczmarska) we wrocławskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego. Oprócz studiów i kursów mistrzowskich, istotny wpływ na jego osobowość artystyczną wywarły liczne wyjazdy naukowe do Holandii (2008-10), gdzie miał sposobność kształcić się na historycznych instrumentach pod okiem Petera van Dijka z Utrechtu. Po ukończeniu studiów doktoranckich (Andrzej Chorosiński, Magdalena Czajka) w maju 2011 r. uzyskał stopień doktora sztuki. Jako absolwent Podyplomowych Studiów Monodii Liturgicznej na Uniwersytecie Papieskim im. Jana Pawła II w Krakowie (2016-2018) rozwija swoje zainteresowania chorałem gregoriańskim.

Organista wrocławskiego kościoła Św. Wojciecha (OO Dominikanie). Wykładowca akademicki w zakresie akompaniamentu liturgicznego i improwizacji oraz gry na organach w macierzystej uczelni (Katedra Muzyki Kościelnej), nauczyciel klawesynu i organów we wrocławskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. Koncertuje jako solista i kameralista w kraju i zagranicą. Posiada w swoim dorobku płyty CD z muzyką organową i kameralną (klawesyn/bc.). Juror ogólnopolskich konkurów organowych oraz pianistycznych. Autor licznych artykułów z zakresu wykonawstwa muzyki organowej, organologii i śpiewu liturgicznego.

Współzałożyciel i kierownik artystyczny wrocławskiego zespołu muzyki dawnej Ars Concordiae. Dyrektor artystyczny Ogólnopolskiego Festiwalu Muzycznego Lato Organowe w Krotoszyńskiej Bazylice. Przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji Opus Organi, członek wielu stowarzyszeń (IL CANTO, VEESO, SPMK, TMiBZK). Konsultant ds. budowy nowych organów dla Narodowego Forum Muzyki oraz ds. projektów renowacji i rewitalizacji organów. Uznany specjalista w zakresie strojenia i temperacji historycznych.

W roku 2017 odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi. Ponadto nagradzany jako pedagog akademicki (nagroda Rektora AMKL) oraz szkolnictwa muzycznego (dyplomy CEA, nagrody dyrektorskie).