Zbigniew Łuc urodził się 11 kwietnia 1963 roku we Wrocławiu. W 1976 r. ukończył wrocławskie Społeczne Ognisko Muzyczne, a w 1982 r.  Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I i II st. im. K. Szymanowskiego, gdzie w latach 1976-1978 kształcił się w klasie akordeonu pod kierunkiem Waldemara Ogrodniczaka, a  w latach 1978-1982 pod kierunkiem Ireneusza Wróbla. W latach 1982-1986 odbył studia magisterskie w specjalności gra na akordeonie w Akademii Muzycznej we Wrocławiu w klasie Ireneusza Wróbla. W  2002 r. Rada Wydziału Instrumentalnego im. K. Szymanowskiego w Katowicach nadała mu Kwalifikacje I stopnia sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka. W 2002 r. otrzymał stanowisko adiunkta  w AM we Wrocławiu. W 2000 r. Z. Łuc ukończył podyplomowe studia  w zakresie zarządzania placówkami oświatowymi i kulturalnymi, a od 1998 r. jest członkiem Wrocławskiego Kwintetu Akordeonowego.

W latach 1996 i 1998 prowadził wykłady z metodyki nauczania gry na akordeonie w ramach Kursy Pedagogicznego organizowanego przez Akademię Muzyczną we Wrocławiu. W 2002 r. prowadził Ogólnopolskie Otwarte Konsultacje Metodyczne organizowane w Częstochowie. Brał również udział  w charakterze wykładowcy w VI Międzynarodowym Kursie Mistrzowskim w Schloss Zell an der Pramm w Austrii.

Prowadzi aktywną działalność koncertową jako solista i kameralista, występując w kraju i za granicą. W Polsce koncertował  m. in. w: Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu, w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, w Sali Koncertowej Radia Wrocław, w Operze Wrocławskiej, w salach koncertowych w Teatrze Polskim we Wrocławiu, w Kłodzkim Ośrodku Kultury, w Świdnicy i Jaworze, na X Dniach Kultury Szwedzkiej na Dolnym Śląsku, w Ostrzeszowie na Światowym Dniu Opieki Paliatywnej,  w Jeleniej Górze – Sobieszowie na Festiwalu Kameralistyki ,,Musica-Viva”,  na Zamku Książęcym w Oleśnicy, a także w salach wrocławskich szkół muzycznych i uczelni wyższych. Za granicą koncertował m.in. w: Niemczech na Festiwalu MUSIKHERBST WESTMÜNSTERLAND (2002), a także w duecie akordeon i skrzypce z towarzyszeniem Orkiestry Kameralnej w Austrii (2007).

Z. Łuc pracuje jako nauczyciel gry na akordeonie w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu od 1983 r., a także w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego od 1986 r. (od 2002 r. na stanowisku adiunkta). Jego wychowankowie  są laureatami krajowych i międzynarodowych konkursów akordeonowych -solistycznych i kameralnych, takich jak: Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy w Klingenthal ( Niemcy) - Piotr Dziubek s. nagroda III ( 1991), Międzynarodowy Konkurs w Castelfidardo ( Włochy) - P. Dziubek s.n III ( 1992); Międzynarodowy Festiwal ,, Baltica-Harmonika” w Sankt Petersburgu (Rosja) - P. Dziubek s.n. I ( 1993); Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy w Wilnie - Rafał Łuc s.n. II (2002); Międzynarodowy Festiwalu Muzyki Akordeonowej w Reinach (Szwajcaria) - R. Łuc s. n. I ( 2003); Międzynarodowy Konkurs Muzyki Akordeonowej w Bratysławie (Słowacja) - R. Łuc s. n. I ( 2004), a także konkursy ogólnopolskie i konkursy ogólnopolskie o charakterze międzynarodowym
Ogólnopolskie Konkursy Akordeonowe: Piotr Rangno (Białystok) s.n. III (1989), R. Łuc (Chełm) (2001), P. Dziubek  (Katowice) s.n. IV ( 1993).

Mławski Festiwal Muzyki Akordeonowej ,,Od solisty do Orkiestry”: Michał Moc k. wyróżnienie, Magdalena Czajkowska-flet (1999). Międzynarodowy Festiwal Muzyki Akordeonowej w Przemyślu: Damian Daniewski s.n I ( 1995), Janusz Przeniczka s.n. II ( 1995), Sławomir Jabłoński s.n. II (1995), Tomasz Samek s.n. II (1999),  M. Moc k. (M.Czajkowska, flet ) n. I (1999), R. Łuc s.n. III (2004),  R. Łuc s.n. I              ( 2005).

Międzynarodowe Spotkania Akordeonowe w Sanoku : M. Moc s. n. III (2000),
Konkurs Muzyki XX wieku dla młodych wykonawców : M. Moc s. dyplom Laureata ( Warszawa 2001 ) w kategorii studenci Akademii Muzycznych.
Prezentacjach Muzyki Akordeonowej ,,Harmonia Viva” Wrocław CK Zamek w Leśnicy: R. Łuc s.n. I (2001), s.n. I (2004)   R.Łuc k. I (skrzypce P. Jasiurkowski) (2005), S. Jabłoński s.n. I (2001), Dominik Maciążek s.n III (2007), s.n. II (2008).
Ogólnopolskie Przesłuchania Uczniów Klas Akordeonu Szkół Muzycznych II stopnia: R. Łuc s. n. III (2004)

Uczniowie kształceni pod kierunkiem Z. Łuca byli stypendystami Ministra Kultury, Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, Stypendystami Samorządu Miasta Wrocławia, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz laureatami stypendiów „ zDolny Śląsk”, przyznawanych przez Kapitułę Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień Fundacji Edukacji Międzynarodowej.

W latach 1998-2004 Z. Łuc pełnił funkcję wicedyrektora ds. muzycznych OSM I i II st. im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu, a od 2004 r. jest  Dyrektorem OSM I i II st. kierownika Praktyk Pedagogicznych na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej we Wrocławiu, wiceprzewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej Akademii Muzycznej na kadencje 2008-2012 roku, członka Senatu Akademii Muzycznej w latach 2002-2005, 2005-2008 oraz 2008-2012, prezesa Stowarzyszenia Pomocy Szkole na rzecz Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej   I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu, konsultanta akordeonu Szkolnictwa Artystycznego przy Ministerstwie Kultury oraz ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Za swoją działalność artystyczną, pedagogiczną i społeczną Zbigniew Łuc był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany, m.in.: Srebrnym Krzyżem Zasługi (2000 oraz 2006 ), Nagrodami Indywidualnymi Dyrektora CEA I i II stopnia (2000 i 2004), Nagrodami Rektora AM im. K. Lipińskiego we Wrocławiu ( 1989, 1994, 2002, 2004, 2008), Nagrodami Dyrektora OSM I i II st. im. K. Szymanowskiego ( od 1987 do 2004), Dyplomem Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie za wybitne osiągnięcia szkoły i wyróżniające wykonanie przez uczniów programu obowiązkowego na Ogólnopolskich Przesłuchaniach Szkół Muzycznych I i II st. w roku szkolnym 2007/2008.