dr Katarzyna Turek

dr Katarzyna Turek (Ruda)

Muzykoterapeuta, muzyk, magister sztuki. Ukończyła z wyróżnieniem studia na Akademii Muzycznej we Wrocławiu (Kompozycja i Teoria Muzyki, specjalność: Muzykoterapia) oraz Katowicach (Instrumentalistyka, specjalność: obój). Pracę doktorską na temat Muzykoterapia a zmienność rytmu zatokowego serca oraz wybrane czynniki psychologiczne u młodzieży leczonej z powodu choroby nowotworowej obroniła na Wydziale Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Pracuje jako asystent na Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz jako konsultant muzykoterapii w Centrum Spotkań dla osób z otępieniem i ich opiekunów prowadzonym przez Dzienny Dom Pomocy „Na Ciepłej” MOPS we Wrocławiu.

Jest autorką i współautorką publikacji naukowych z zakresu muzykoterapii w obszarze onkologii, psychogeriatrii oraz chorób neurodegeneracyjnych. Współpracuje z ośrodkami działającymi na rzecz promowania terapii  przez sztukę oraz bierze czynny udział w programach wspierających osoby dotknięte różnymi chorobami, w tym cywilizacyjnymi.