Zespół Wokalny Rondo pod dyrekcją Małgorzaty Podzielny (pedagog AMKL, Katedra Chóralistyki i Prowadzenia Zespołów, dyrygentura chóralna) zdobył Grand Prix oraz Złoty Dyplom (w kategorii chórów kameralnych) podczas VIII Ogólnopolskiego Konkursu Ars Liturgica (Gniezno, 20 października 2018 r.), a także zdobył Grand Prix oraz Złoty Dyplom (w kategorii kameralne chóry mieszen) i Złoty Dyplom (w kategorii muzyka współczesna) podczas III Międzynarodowego Konkursu Chóralnego CANTU GAUDEAMUS (Białystok, 21 października 2018 r.).

SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Galeria