Małgorzata Szymańska

Jest absolwentką Wydziału Wychowania Muzycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. W 2003 roku ukończyła Podyplomowe Studia Edukacji Artystycznej i Animacji Kultury w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.  W 1995 roku otrzymała pierwszy stopień specjalizacji zawodowej w zakresie wychowania muzycznego, 2002 roku stopień nauczyciela dyplomowanego, a w roku 2016 uzyskała stopień doktora sztuki w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej: dyrygentura w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.  

Obecnie nauczyciel muzyki w Szkole Podstawowej im. I. Sendlerowej w Dobroszycach (woj. dolnośląskie). Wykładowca w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (zajęcia z metodyki edukacji muzycznej i gry na flecie podłużnym). Od roku 2017 pełni obowiązki Kierownika Katedry Edukacji Muzycznej.

Założycielka i kierownik artystyczny Zespołu Muzyki Dawnej „Carmen Alacre” (działającego od 1989 roku przy Szkole Podstawowej w Dobroszycach), koncertującego w kraju i za granicą, biorącego udział w ważnych wydarzeniach muzycznych, festiwalach oraz konkursach, na których zdobywa liczne nagrody i wyróżnienia.   

Do jej nagród indywidualnych należą m.in.: Medal Komisji Edukacji Narodowej, Nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu II st., Nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, Nagroda Wojewody Wrocławskiego w Programie Promocji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży „Talenty”, a także liczne nagrody specjalne Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” w Kaliszu.