DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Akademia Muzyczna we Wrocławiu jest ważnym ośrodkiem naukowym i badawczym. Pracami badawczymi kierują w uczelni katedry i zakłady, skupiające nauczycieli akademickich poszczególnych specjalności. W Akademii regularnie odbywają się organizowane przez poszczególne katedry i zakłady konferencje, sesje, sympozja i seminaria naukowe. Akademia stanowi centrum badań nad różnorodnymi aspektami kultury muzycznej Śląska w perspektywie historycznej i współczesnej  (cykl konferencji na temat: Tradycje Śląskiej Kultury Muzycznej) oraz nad życiem i twórczością Karola Lipińskiego (cykl Karol Lipiński - życie, działalność, epoka); prowadzi prace naukowe z zakresu teorii muzyki (cykl konferencji pt. Analiza dzieła muzycznego. Historia - theoria - praxis), cykl konferencji na temat kształcenia słuchu, muzykoterapii, pedagogiki muzycznej oraz wykonawstwa muzyki wokalnej (m. in.: Muzyka oratoryjna i kantatowa w aspekcie praktyki wykonawczej) i instrumentalnej (m.in.: Technika gry na instrumentach dętych). Materiały z konferencji ukazują się w publikowanych cyklicznie Zeszytach Naukowych oraz w licznych wydawnictwach monograficznych.

DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA

Akademia Muzyczna we Wrocławiu prowadzi niezwykle bogatą działalność artystyczną. Rocznie organizowanych jest kilkaset imprez, wśród których znajdują się koncerty symfoniczne, kameralne, koncerty klas instrumentalnych i wokalnych, koncerty oratoryjno-kantatowe, koncerty chóralne, koncerty jazzowe, spektakle operowe oraz inne spektakle sceniczne, koncerty prezentujące dorobek kompozytorów związanych z uczelnią, a także audycje umuzykalniające dla dzieci. Akademia systematycznie organizuje festiwale muzyczne, m.in.: Międzynarodowy Festiwal Klarnetowy CLARIMANIA czy Festiwal Wyobraźni Muzycznej mYear oraz cykle koncertowe np. Estrada absolwentówKoncerty Dyplomantów. Najważniejszymi formacjami artystycznymi uczelni są: Akademicka Orkiestra Symfoniczna, Akademicka Orkiestra Kameralna, Awangardowa Orkiestra Akademii Muzycznej Sound Factory Orchestra, Akademicka Orkiestra Dęta, Akademicka Orkiestra Barokowa, Akademicki Chór Feichtinum, Chór im. Stanisława Krukowskiego, Chór Kameralny Senza Rigore oraz Big-Band. W Akademii działają także liczne zespoły kameralne. Szereg inicjatyw artystycznych realizowanych jest we współpracy z uczelniami zagranicznymi i krajowymi. Studenci chętnie angażują się w przeróżne przedsięwzięcia muzyczne, uczestnicząc w wykonaniach wielkich dzieł wokalno-instrumentalnych, w warsztatach, kursach i konkursach, ogólnopolskich i międzynarodowych. Miarą osiągnięć Akademii mogą być sukcesy jej studentów i absolwentów, stale zdobywających nagrody na liczących się konkursach muzycznych w kraju i za granicą.