DZIEŃ OTWARTY 2021 Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii (online)

Aby wziąć udział w Dniu Otwartym wypełnij krótki FORMULARZ.
Na maila, który podasz w powyższym formularzu wysłane zostaną linki do konkretnych spotkań. Nie odkładaj zgłoszenia na ostatnią chwilę – prosimy, abyś zgłosił się do nas do 15 kwietnia :)

PROGRAM

13:00-13:30
Inauguracja Dnia Otwartego – spotkanie z JM Rektorem AMKL, prof. dr. hab. Krystianem Kiełbem
Spotkanie z Władzami Wydziału – Dziekanem Wydziału, prof. dr hab. Alanem Urbankiem, Prodziekanem Wydziału, dr. Adamem Porębskim

13:30-13:45
Omówienie sprawdzianu z zakresu Kształcenia słuchu i Harmonii*
Spotkanie z dr. hab. Michałem Mocem i dr. hab. Tomaszem Kienikiem

13:45-14:45
Panele informacyjne z Kierownikami Katedr i Zakładu (spotkania odbywają się w tym samym czasie):

  • prof. Grażyna Pstrokońska-Nawratil – Kierownik Katedry Kompozycji
  • prof. dr hab. Marek Pijarowski – Kierownik Katedry Dyrygentury
  • prof. dr hab. Anna Granat-Janki – Kierownik Katedry Teorii Muzyki i Historii Śląskiej Kultury Muzycznej
  • dr hab. Paweł Cylulko – Kierownik Zakładu Muzykoterapii

14:45-15:00 – przerwa

15:00-15:45
Prezentacja Studia Kompozycji Komputerowej – dr Marcin Rupociński

15:45-16:45
Kandydaci na studia z Kompozycji i Dyrygentury: indywidualne konsultacje z Pedagogami
Kandydaci na studia z Muzykoterapii: spotkanie z przedstawicielami Studenckiego Koła Naukowego Muzykoterapii

16:45-17:45
Kandydaci na studia z Kompozycji i Teorii Muzyki: spotkanie z przedstawicielami Koła Naukowo-Artystycznego Kompozycji i Teorii Muzyki
Kandydaci na studia z Dyrygentury: spotkanie z przedstawicielami Koła Artystyczno-Naukowego Dyrygentury

 

*Przykładowe zadania z Kształcenia słuchu i Harmonii dostępne będą online dla zarejestrowanych kandydatów.

Do zobaczenia!