Funkcje kierownicze w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu pełnią: