Kierownik
dr hab. Ryszard Żołędziewski, prof. AMKL - saksofon
 

Członkowie
prof. dr hab. Igor Cecocho - trąbka 
prof. dr hab. Waldemar Korpak - obój
prof. dr hab. Jan Tatarczyk - klarnet
prof. dr hab. Jacek Wota - perkusja
dr hab. Jan Jakub Bokun - klarnet
dr hab. Tomasz Hajda - puzon
dr hab. Zbigniew Łuc - akordeon
dr hab. Rafał Łuc - akordeon
dr hab. Katarzyna Zdybel-Nam - fagot
dr Dariusz Bator - fagot
dr Piotr Bugaj - trąbka
dr Jan Krzeszowiec - flet
dr Jarosław Podsiadlik - klarnet
dr Adam Wolny - róg
mgr Krzysztof Mucha - tuba

Współpraca
prof. Jerzy Mrozik - flet
prof. Mieczysław Stachura - klarnet, saksofon
mgr Bartłomiej Dudek - perkusja
mgr Ryszard Kurzak - róg
mgr Paweł Maliczowski - puzon