p.o. Kierownika Katedry Kompozycji
prof. Grażyna Pstrokońska-Nawratil

p.o. Kierownika Katedry Dyrygentury
prof. dr hab. Marek Pijarowski

Kierownik Katedry Teorii Muzyki i Historii Śląskiej Kultury Muzycznej
prof. dr hab. Anna Granat-Janki

Kierownik Zakładu Muzykoterapii
dr hab. Paweł Cylulko

p.o. Kierownika Katedry Fortepianu
dr hab. Paweł Zawadzki, prof. nadzw.

p.o. Kierownika Katedry Kameralistyki
prof. dr hab. Grażyna Bożek-Wota

p.o. Kierownika Katedry Instrumentów Smyczkowych
prof. dr hab. Jarosław Pietrzak

Kierownik Katedry Instrumentów Dętych, Perkusji i Akordeonu
dr hab. Ryszard Żołędziewski

p.o. Kierownika Katedry Organów, Klawesynu i Muzyki Dawnej
dr hab. Piotr Rojek, prof. nadzw.

Kierownik Katedry Muzyki Jazzowej
dr hab. Jakub Stankiewicz

Kierownik  Katedry Wokalistyki
prof. dr hab. Piotr Łykowski

p.o. Kierownika Katedry Edukacji Muzycznej
dr Małgorzata Szymańska

Kierownik Katedry Muzyki Kościelnej
prof. dr hab. Marta Kierska-Witczak

p.o. Kierownika Katedry Chóralistyki i Prowadzenia Zespołów
prof. dr hab. Helena Tomaszek-Plewa