Uwaga studenci studiów niestacjonarnych - zmiana w planie zajęć:
  


OGŁOSZENIE  O MOŻLIWOŚCI DODATKOWEGO SKŁADANIA WNIOSKÓW
O UDZIAŁ W KRÓTKOTERMINOWYM WYJEŹDZIE STUDYJNYM
W RAMACH PROJEKTU pt. "Wschodnia Akademicka Platforma Artystyczna"

 


Uprzejmie informujemy, że w dniach  1.10. 2019 r. - 15 .11.2019 r. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zapewnia DOSTĘP TESTOWY do bazy Music Index with Full Text.