Drodzy Studenci,

poniżej zamieszczamy ważne ogłoszenie z Działu Nauczania i Spraw Studenckich:

ZAPISY NA PRZEDMIOTY W SEMESTRZE ZIMOWYM W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

 1. Zapisy na przedmioty w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 będą dokonywane wyłącznie drogą internetową. W tym celu należy zalogować się na indywidualnym koncie studenta. Po zalogowaniu należy wybrać przedmioty zgodnie z programem studiów na dany rok akademicki.
   
 2. Zapisy na semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019 odbędą się od 5 do 14 listopada 2018 r.
   
 3. W semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 studenci wszystkich roczników oraz słuchacze studiów podyplomowych i studium pedagogicznego mają obowiązek zapisania się na wszystkie przedmioty wynikające z planów studiów, w tym przedmioty do wyboru, fakultety, języki obce oraz zajęcia z wychowania fizycznego.
   
 4. Wyboru należy dokonać z konta studenckiego w systemie VDO - Verbis Dean's Office.
   
 5. Po dokonaniu zapisów każdy student i słuchacz zobowiązany jest wydrukować i złożyć w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich „Deklarację przedmiotów na dany semestr” w formie papierowej w terminie do dnia 15 listopada 2018 r., a następnie w terminie późniejszym sprawdzić swoją deklarację w Systemie Verbis.
   
 6. W wyjątkowych przypadkach Prorektor właściwy ds. studenckich może podjąć decyzję o przedłużeniu terminu zapisów.
   
 7. W sprawach nieuregulowanych decyzje podejmuje Prorektor właściwy ds. studenckich.