Konferencja Naukowa on-line "Dydaktyka perkusyjna w Polsce - dokonania, stan aktualny, perspektywy"
24-26 listopada 2020
 
Ramowy plan Konferencji obejmuje 12 wykładów on-line oraz 3 prezentacje lekcji gry na instrumentach perkusyjnych:
24.11.2020 - godz. 14.00-18.00 - 4 wykłady i panele dyskusyjne 
                     godz. 18.00-19.00 -  prezentacja lekcji gry na instrumentach perkusyjnych z uczniem szkoły muzycznej I stopnia 
                                                       prowadzący: mgr Tomasz Kujawa (PSM I st. im. Janiny Garści w Jeleniej Górze)
 
25.11.2020 - godz. 14.00-18.00 - 4 wykłady i panele dyskusyjne 
                     godz. 18.00-19.00 - prezentacja lekcji gry na instrumentach perkusyjnych z uczniem szkoły muzycznej II stopnia
                                                     prowadzący: mgr Andrzej Waloszczyk  (SM I st. im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu)  
                                           
26.11.2020 - godz. 14.00-18.00 - 4 wykłady i panele dyskusyjne 
                     godz. 18.00-19.00 - prezentacja lekcji gry na instrumentach perkusyjnych ze studentem Uniwersytetu Muzycznego 
                                                     prowadzący: prof. dr hab. Stanisław Skoczyński (UMFC w Warszawie)
 
(Przewidywany czas każdego wykładu: 45 minut, a panelu dyskusyjnego: 15 minut)  
 

 

PLAN WYKŁADÓW

wtorek, 24.11. 2020

godz. 14.00 
dr hab. Krzysztof Jaguszewski, prof. AM - Transkrypcja jako ważny element umuzykalniający w dydaktyce perkusyjnej
(AM im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, ZPSM im. Wojciecha Kilara w Katowicach)


godz. 15.00 
prof. dr hab. Marian Rapczewski - Dynamiczny rozwój dydaktyki perkusyjnej w Polscew II połowie XX wieku
(POSM II st. im. Mieczysława Karłowicza w Poznaniu)


godz. 16.00 
mgr Bartłomiej Miler - Problematyka nauczania perkusji klasycznej w kontekście technik gry
(AM im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu)


godz. 17.00 
mgr Tomasz Kujawa - Początkowe nauczanie gry na instrumentach perkusyjnych - najważniejsze wyzwanie dla nauczyciela, ucznia i rodziców
(PSM I st. im. Janiny Garści w Jeleniej Górze)


godz.18.00  
lekcja pokazowa mgr Tomasz Kujawa/Michał Pelc - ćwiczenia rozluźniające, wprawki werblowe, E. Freytag "Hot licks"
 

środa, 25.11. 2020

godz. 15.00 
mgr Adrian Schmid - Nauczanie perkusji klasycznej w Niemczech - wybrane zagadnienia
(perkusista orkiestry symfonicznej NFM we Wrocławiu)


godz. 16.00 
asyst. Rafał Krzanowski - Perkusyjne bogactwo samby batucady jako strategia w realizacji podstawy programowej klas perkusji szkół muzycznych I i II stopnia. Techniki wykonawcze oraz korzenie brazylijskiego swingu. Radość rytmu, czyli kameralna forma zespołu perkusyjnego
(Akademia Sztuki w Szczecinie)


godz. 17.00 
mgr Andrzej Waloszczyk - Relacja uczeń - nauczyciel jako niezbędny warunek odniesienia sukcesu w edukacji muzycznej
(SM I st. im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu)


godz. 18.00  
lekcja pokazowa mgr Andrzej Waloszczyk/Amelia Salloum - N. J. Żivkovic - Northwind/marimba, E.Garner - Misty/wibrafon
 

czwartek, 26.11. 2020

godz. 14.00 
dr hab. Stanisław Halat, prof. UMCS w Lublinie - Nauczanie gry na zestawie perkusyjnym jako fakultatywne działanie dydaktyczne
(UMCS w Lublinie, ZPSM nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie)


godz. 15.00 
dr Krystian Skubała - Wykonawstwo muzyki elektroakustycznej i jej wpływ na kształtowanie wyobraźni muzycznej młodego perkusisty 
(AM im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, OSM I i II st. im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu)


godz. 16.00 
prof. dr hab. Stanisław Skoczyński - Formacja młodego adepta sztuki perkusji w kontekście studiów akademickich/uniwersyteckich
(UMFC w Warszawie)


godz. 17.00  
lekcja pokazowa prof. dr hab. Stanisław Skoczyński/Patryk Szczechowski - B. Wahlund - Hard Boiled Capitalism and the Day, Mr. Friedman Notice Google is aVerb/wibrafon

godz. 18.00 
mgr Diego Yanez Busto - Nauczanie perkusji klasycznej w Hiszpanii - wybrane zagadnienia
(kotlista orkiestry symfonicznej NFM we Wrocławiu)

 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany Wykładowcy z ważnych przyczyn. 

 

Termin przesyłania zgłoszeń na Konferencję: 20 listopada 2020


Dofinansowano ze środków Gminy Wrocław w ramach programu Wrocławskie Konferencje Naukowe