Kurt Masur (1999)

 


Kurt Masur (1999)

Należy do najbardziej znanych i ce­nionych na świecie dyrygentów naszych czasów. Urodził się w 1927 roku w Brzegu. Studia muzycz­ne rozpoczął we Wrocławiu (1942-1944), ucząc się gry na fortepianie i wiolonczeli. Naukę kontynu­ował w Lipsku (1946-1948), gdzie kształcił się w zakresie dyrygentury, kompozycji i gry na fortepianie.

Obejmował kolejno różne stanowiska: był dyry­gentem i korepetytorem w Landestheater w Halle (1948-1951), pierwszym dyrygentem w Städtis­chen Bühnen w Erfurcie (1951-1953), a później w Städtischen Theatern w Lipsku (1953-1955), pracował jako dyrygent Filharmonii Drezdeńskiej (1955-1958), dyrektor muzyczny Mecklenburgi­schen Staatstheater w Schwerin (1958-1960) oraz Komische Oper w Berlinie (1960-1964), a także jako dyrektor Filharmonii Drezdeńskiej (1967­-1972). W roku 1970 objął prestiżowe stanowisko dy­rektora Gewandhausu, założonej w Lipsku w XVIII wieku orkiestry o bardzo bogatych tradycjach, pro­wadzonej w przeszłości m.in. przez tak wielkich mistrzów, jak Felix Mendelssohn-Bartholdy, Artur Nikisch, Wilhelm Furtwangler i Bruno Walter. Z orkiestrą tą koncertował na kilku kontynentach i nagrywał płyty, m.in. z Jessye Norman, Yehudi Menuhinem i Michelem Beroffem. Pozostawał dy­rektorem Gewandhausu do roku 1996. Pięć lat wcześniej, w roku 1991, Kurtowi Masurowi powie­rzono stanowisko dyrektora Filharmonii Nowojor­skiej. Jego poprzednikami na tym stanowisku byli m.in.: Gustav Mahler, Arturo Toscanini, Leonard Bemstein, Pierre Boulez i Zubin Mehta. Realizując ambitne zamierzenia artystyczne z Filharmonią Nowojorską, Kurt Masur równocześnie był gościnnym dyrygentem wielu innych zespołów oraz  koncertował ze wszystkimi najlepszymi orkiestrami na świecie. Repertuar jaki wykonuje jest bardzo szeroki - obejmuje dzieła największych mistrzów światowej symfoniki minionych epok, a także kompozytorów współczesnych.
Kurt Masur od 1975 roku jest profesorem Akademii Muzycznej w Lipsku. Został też dziewięciokrotnie uhonorowany tytułem doktora honoris causa, m.in. przez The Julliard School of Music w Nowym Jorku, Uniwersytet w Lipsku oraz Yale University.
 
Wielokrotnie nagradzany i odznaczany, Kurt Masur jest Rycerzem Legii Honorowej, Europejczykiem Roku 1990, Muzykiem Roku 1993; artyście przy­znano m.in. Odznaczenie im. Ferenca Liszta, Medal Lorenzo-Cantadora i Śląską Nagrodę Kulturalną Dolnej Saksonii. Imponująca lista osiągnięć zawie­ra także nagrody za liczne nagrania pły­towe.
 
Od roku 1993 Kurt Masur regularnie gościł na Mię­dzynarodowym Śląskim Festiwalu Muzycznym "Porozumienie" , odbywającym się w  jego rodzinnym mieście - Brzegu, a także w innych miastach Śląska.

W uznaniu wielkich zasług, jakie Kurt Masur poło­żył dla rozwoju sztuki muzycznej naszych czasów, a także wobec silnych więzi, jakie łączą artystę ze Śląskiem, Senat Akademii Muzycznej im. Ka­rola Lipińskiego we Wrocławiu postanowił uhonoro­wać Maestro Kurta Masura tytułem doktora honoris causa w 1999 r.