PROFESOR ZWYCZAJNY
prof. dr hab. MIECZYSŁAW GAWROŃSKI - dyrygentura
prof. dr hab. MAREK PIJAROWSKI - dyrygentura
prof. GRAŻYNA PSTROKOŃSKA-NAWRATIL - kompozycja

PROFESOR NADZWYCZAJNY
prof. dr hab. ANNA GRANAT-JANKI - teoria muzyki
prof. dr hab. KRYSTIAN KIEŁB - kompozycja, teoria muzyki
prof. dr hab. STANISŁAW KRUPOWICZ - kompozycja
prof. dr hab. ALAN URBANEK - dyrygentura
dr hab. n. med. SŁAWOMIR SIDOROWICZ - psychiatria (muzykoterapia)

PROFESOR WIZYTUJĄCY
prof. dr hab. ANDRZEJ TUCHOWSKI - teoria muzyki

ADIUNKT 
prof. dr hab. MARCIN BORTNOWSKI - kompozycja
dr hab. PAWEŁ CYLULKO - muzykoterapia
dr hab. MARZENA DIAKUN -  dyrygentura
dr hab. CEZARY DUCHNOWSKI - kompozycja
dr hab. PAWEŁ HENDRICH - kompozycja, analiza dzieła muzycznego
dr hab. TOMASZ KIENIK - teoria muzyki
dr hab. ROBERT KURDYBACHA - kompozycja
dr hab. SEBASTIAN ŁADYŻYŃSKI - kompozycja, muzyka teatralna i filmowa
dr hab. MICHAŁ MOC - kompozycja, kształcenie słuchu
dr hab. MICHAŁ SZCZEPAŃSKI - fortepian
dr hab. AGATA ZUBEL-MOC - kompozycja
dr ALEKSANDRA PIJAROWSKA - teoria muzyki
dr WOJCIECH RODEK - dyrygentura
dr MARCIN RUPOCIŃSKI – technologia muzyki komputerowej
dr KATARZYNA TUREK - muzykoterapia

ASYSTENT
dr KATARZYNA DZIEWIĄTKOWSKA - kompozycja, harmonia
dr MARCIN GRABOSZ – akompaniament
dr MIŁOSZ KULA - czytanie partytur, propedeutyka dyrygowania, teoria muzyki
dr ADAM PORĘBSKI – kompozycja, kontrapunkt, kształcenie słuchu
mgr KATARZYNA BARTOS – teoria muzyki
mgr JOANNA KOŁODZIEJSKA – przedmioty teoretyczno-muzyczne (muzykoterapia), krytyka i prelekcja, publicystyka muzyczna

STARSZY  WYKŁADOWCA
dr DANIELA COLONNA-KASJAN - muzykoterapia
dr KLAUDIA KUKIEŁCZYŃSKA-KRAWCZYK – muzykoterapia
dr GRZEGORZ WIERZBA – edytorstwo muzyczne
mgr MAGDALENA JASZCZAK - akompaniament

NAUCZYCIELE AKADEMICCY INNYCH WYDZIAŁÓW
PROWADZĄCY ZAJĘCIA NA WYDZIALE
KOMPOZYCJI, DYRYGENTURY, TEORII MUZYKI I MUZYKOTERAPII
dr hab. GRACJAN SZYMCZAK - akompaniament na zajęciach z dyrygentury
dr DARIUSZ GALEWSKI - historia sztuki
dr AMELIA GOLEMA - psychologia muzyki
dr GRZEGORZ JOACHIMIAK - paleografia muzyczna
dr ZBIGNIEW SZUFŁAT - praktyki orkiestrowe – instrumenty smyczkowe
dr MARZENNA WOJAK - emisja głosu
dr MAGDALENA WOJTAS – emisja głosu
dr AGNIESZKA ZWIERZYCKA - etnomuzykologia

WSPÓŁPRACA
prof. dr hab. REMIGIUSZ POŚPIECH – historia śląskiej kultury muzycznej
dr hab. MARIA MAGDALENA JANOWSKA-BUKOWSKA – fortepian
dr MICHAŁ BĄK – gitara
dr HELENA CESARZ – muzykoterapia
dr BARBARA KOBUSIŃSKA – psychologia (muzykoterapia)
dr ZDZISŁAWA RYCHLEWSKA – fortepian
dr ZBIGNIEW SAWICKI – podstawy anatomii i fizjologii, rehabilitacja
dr BARBARA WINCZURA – pedagogika specjalna
dr AGNIESZKA ZYGMONT – choreoterapia, metody i techniki relaksacyjne
mgr inż. KAMIL BIEDRZYCKI - podstawy reżyserii dźwięku, podstawy realizacji nagrań
mgr SZYMON CHROBAK - improwizacja w muzykoterapii
mgr URSZULA KOZA - kształcenie słuchu
mgr ALEKSANDRA MACHURA - czytanie partytur, przedmioty teoretyczno-muzyczne (muzykoterapia)
mgr MAŁGORZATA RADOCHOŃSKA – akompaniament
mgr BARBARA SAS – akompaniament
mgr ANNA SZYMIK - surdomuzykoterapia, metody i techniki parateatralne
mgr MICHAŁ ZIÓŁKOWSKI – muzyka teatralna i filmowa
lic. KATARZYNA NEUGEBAUER-JASTRZĘBSKA – akompaniament