PROFESOR ZWYCZAJNY
prof. dr hab. GRAŻYNA BOŻEK-WOTA - zespół kameralny, nauka akompaniamentu
prof. dr hab. IGOR CECOCHO - trąbka
prof. dr hab. ZBIGNIEW CZARNOTA - altówka
prof. dr hab. LIDIA GRZANKA-URBANIAK - wiolonczela
prof. GRZEGORZ KURZYŃSKI - fortepian
prof. dr hab. JACEK WOTA - perkusja
prof. dr hab. PIOTR ZALESKI - gitara

PROFESOR NADZWYCZAJNY 
prof. dr hab. HELENA FURMANOWICZ-KURZYŃSKA - zespół kameralny, nauka akompaniamentu
prof. dr hab. URSZULA MARCINIEC-MAZUR - wiolonczela
prof. dr hab. JACEK MEIRA - kontabas /jazz
prof. dr hab. JAROSŁAW PIETRZAK - skrzypce
prof. dr hab. JAN TATARCZYK - klarnet
dr hab. ZBIGNIEW FARYNIARZ - fortepian
dr hab. ANNA GĄGOLA - praca z pianistą, zespół kameralny
dr hab. MICHAŁ MICKER - altówka
dr hab. EWA PRAWUCKA- nauka akompaniamentu, praca z pianistą
dr hab. PIOTR ROJEK - organy
dr hab. PAWEŁ ZAWADZKI - fortepian 

PROFESOR WIZYTUJĄCY
prof. dr hab. PIOTR WOJTASIK -  trąbka/jazz

ADIUNKT 
dr hab. JAN JAKUB BOKUN - klarnet
dr hab. JANUSZ BRYCH  - saksofon/jazz, klarnet jazz
dr hab. CHRISTIAN DANOWICZ - skrzypce
dr hab. MIROSŁAW GĄSIENIEC - praca z pianistą
dr hab. WALDEMAR GROMOLAK - gitara
dr hab. TOMASZ HAJDA - puzon
dr hab. PAWEŁ JABŁCZYŃSKI - kontrabas
dr hab. DARIUSZ KALISZUK - perkusja/jazz
dr hab. ZBIGNIEW ŁUC - akordeon
dr hab. MARCIN MISIAK - wiolonczela
dr hab. IRENA OLKIEWICZ - kontrabas
dr hab. ZBIGNIEW PILCH - skrzypce barokowe
dr hab. TOMASZ PRUCHNICKI - saksofon/jazz
dr hab. JULITA PRZYBYLSKA-NOWAK - praca z pianistą
dr hab. JACEK ROPSKI - skrzypce
dr hab. ALEKSANDRA RUPOCIŃSKA - klawesyn
dr hab. JAKUB STANKIEWICZ - fortepian/jazz
dr hab. RYSZARD ŻOŁĘDZIEWSKI - saksofon
dr PRZEMYSŁAW JAROSZ - perkusja/jazz
dr MALWINA LIPIEC-ROZMYSŁOWICZ - harfa
dr ADAM WOLNY - waltornia

ASYSTENT
dr hab. RAFAŁ ŁUC - akordeon
mgr KRZYSZTOF MUCHA – tuba
dr MAURYCY WÓJCIŃSKI - trąbka/jazz
dr KATARZYNA ZDYBEL-NAM - fagot
dr ARTUR LESICKI - gitara/jazz
mgr RADOSŁAW PUJANEK - studia orkiestrowe

STARSZY  WYKŁADOWCA
dr hab. PIOTR KAŁUŻNY - fortepian/jazz
dr hab. MAREK WERPULEWSKI - praca z pianistą
dr MARIA BRZUCHOWSKA - literatura przedmiotu głównego (skrzypce)
dr PIOTR BUGAJ - trąbka
dr KATARZYNA KLUCZEWSKA - praca z pianistą
dr JAN KUBICA - fortepian
dr ALDONA MARKOWICZ - studia orkiestrowe (wiolonczela)
dr BEATA PASZKO - praca z pianistą
dr BOGUSŁAWA PORĘBSKA - fortepian
dr ALICJA STACHURA-PUŻYŃSKA - zespół kameralny
dr ZBIGNIEW SZUFŁAT - orkiestra kameralna
dr TERESA WOROŃKO - praca z pianistą
dr ELŻBIETA ZAWADZKA - fortepian
mgr DARIUSZ BATOR - fagot 
mgr ADAM JEZIERZAŃSKI - praca z pianistą
mgr ALINA KIERBLEWSKA-JANUSZKIEWICZ - praca z pianistą
mgr MARIA MISZCZAK - praca z pianistą
mgr ALINA WOJTOWICZ - praca z pianistą

WYKŁADOWCA
dr KRZYSZTOF KARPETA - wiolonczela
dr GRZEGORZ JOACHIMIAK - analiza materiałów źródłowych
dr BARTOSZ PERNAL - puzon/jazz
dr JAROSŁAW PODSIADLIK - klarnet
dr BEATA SOLNICKA - studia orkiestrowe - skrzypce
mgr MARCIN DANILEWSKI-  skrzypce
​mgr MALWINA KOTZ - skrzypce
mgr JAN KRZESZOWIEC - flet
mgr JAKUB OLEJNIK - kontrabas/jazz
mgr KAZIMIERZ PYZIK - viola da gamba
mgr MAGDALENA ZIARKOWSKA-KOŁACKA - skrzypce

NAUCZYCIELE AKADEMICCY INNYCH WYDZIAŁÓW
PROWADZĄCY ZAJĘCIA NA WYDZIALE INSTRUMENTALNYM

prof. dr hab. MAGDALENA BLUM - praca z pianistą
prof. dr hab. ANNA GRANTA-JANKI - metodologia pracy naukowej
prof. dr hab. KRYSTIAN KIEŁB - kontrapunkt z fugą
prof. dr hab. WALDEMAR KORPAK - obój
dr hab. BARBARA ORŁUKOWICZ, prof. nadzw. - praca z pianistą
dr hab. ANNA PRZYJEMSKA-ŚPIEWAK, prof. nadzw. - praca z pianistą
dr hab. ROBERT KURDYBACHA - nowoczesne metody zarządzania zespołem
dr hab. VIKTOR KUZNETSOV - skrzypce
dr hab. ANNA RUTKOWSKA-SCHOCK - praca z pianistą
dr hab. MICHAŁ SZCZEPAŃSKI - fortepian
dr hab. GRACJAN SZYMCZAK - fortepian
dr KATARZYNA DZIEWIĄTKOWSKA - harmonia
dr DARIUSZ GALEWSKI - historia sztuki
dr AMELIA GOLEMA - trening twórczego myślenia
dr MARCIN GRABOSZ - orkiestra symfoniczna
dr PAWEŁ HENDRICH - analiza dzieła muzycznego
dr MICHAŁ MOC - kształcenie słuchu z harmonią
dr EKATERINA OUNTERBERGUER-PUKHALSKAYA - czytanie wyciągów fortepianowych
dr ALEKSANDRA PIJAROWSKA - historia muzyki z literaturą
dr ADAM PORĘBSKI - kształcenie słuchu
dr WOJCIECH RODEK - orkiestra symfoniczna
dr MARZENA SZCZEPAŃSKA-BUTLER -  literatura przedmiotu głównego - fortepian
dr AGNIESZKA ZWIERZYCKA - analiza dzieła muzycznego
mgr KATARZYNA KAMOLA-ŁUKASIK - język angielski
mgr DOROTA SOLAREWICZ - język niemiecki
mgr MONIKA KRUK - praca z pianistą

WSPÓŁPRACA
prof. Krzysztof Bruczkowski - skrzypce
prof. dr hab. Bartosz Bryła - skrzypce
prof. dr hab. Czesław Klonowski - fagot
prof. Jerzy Mrozik - flet
prof. Mieczysław Stachura - klarnet, saksofon
dr hab. Barbara Karaśkiewicz - praca z pianistą
ks. dr. hab. Andrzej Tomko - etyka, historia filozofii
dr Michał Bąk - gitara
dr Tomasz Dobrzański - flet podłużny
dr Mariusz Dziubek - orkiestra dęta
dr Grzegorz Piasecki - kontrabas/jazz
dr Anna Pietrzak - gitara
dr Jarosław Thiel - literatura przedmiotu głównego 
dr Grzegorz Wierzba - komputerowe opracowanie materiałów nutowych
mgr Piotr Dorada - wychowanie fizyczne
mgr Bartłomiej Dudek - studia orkiestrowe
mgr Adrianna Gołos - praca z akompaniatorem (klawesyn)
mgr Monika Hanus - praca z pianistą
mgr Radosław Kamieniarz - skrzypce barokowe
mgr Magdalena Karolak - obój barokowy
mgr Bartosz Kokosza - wiolonczela barokowa
mgr Agnieszka Kowalik - historia muzyki z literaturą
mgr Urszula Koza - kształcenie słuchu
mgr Ryszard Kurzak - waltornia
mgr Justyna Maciejewska - praca z pianistą
mgr Paweł Maliczowski - puzon
mgr Sonia Markiewicz - praca z pianistą
mgr Marta Niedźwiecka - praca z akompaniatorem (klawesyn)
lic. Eloy Panizo Padrón - studia orkiestrowe
mgr Paul Preusser - przegląd muzyki współczesnej
mgr Artur Rozmysłowicz – altówka, studia orkiestrowe
mgr Barbara Sas - praca z pianistą
mgr Krystian Skubała - perkusja
mgr Wawrzyniec Szymański - studia orkiestrowe
mgr Tomasz Wendt - Big Band B
mgr Sławomir Wnęk - wychowanie fizyczne