Międzynarodowy Turniej Dyrygentury Chóralnej "W Stronę Polifonii" 
11-14.12.2019 r. 

Fot. Tomasz Szklany

Galeria