Udział w Kursie Otwartej Akademii Muzycznej jest odpłatny:

  • opłata za postępowanie kwalifikacyjne - 30 zł
  • opłata za cały Kurs - 300 zł  (płatność regulowana dopiero po zakwalifikowaniu się na kurs)
    Uwaga: płatności można dokonać w dwóch ratach:
    I rata: 150 zł – płatność do 30 października 2019 r.
    II rata: 150 zł – płatność do 31 stycznia 2020 r.


Wpłaty za Kurs należy dokonać na rachunek bankowy Uczelni:

Santander Bank Polska S.A.
nr rachunku: 40 1090 2398 0000 0001 0205 0428 

W tytule przelewu/dowodu wpłaty należy umieścić: imię i nazwisko, OAM

Wpłat za postępowanie kwalifikacyjne i Kurs i można dokonać również w KASIE Akademii Muzycznej.
Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-14.00
pl. Jana Pawła II nr 2
budynek A, pokój 020 A
(parter)