Słuchaczom gwarantuje się dostęp do zasobów bibliotecznych.

 

Studia trwają 4 semestry i obejmują przedmioty:

  • instrument główny,
  • praca z akompaniatorem (nie dotyczy tylko specjalności: fortepian, organy, akordeon, klawesyn i gitara),
  • współczesne techniki wykonawcze,
  • dawne techniki wykonawcze (dotyczy tylko specjalności: klawesyn i instrumenty dawne – skrzypce barokowe, altówka barokowa, wiolonczela barokowa),
  • literatura przedmiotu głównego (dotyczy tylko specjalności: fortepian, organy, gitara, klawesyn),
  • praktyka estradowa.