Studia kierowane są do instrumentalistów, absolwentów krajowych i zagranicznych uczelni muzycznych. Celem ich jest doskonalenie warsztatu wykonawczego poprzez realizację reprezentatywnych utworów instrumentalnej literatury kameralnej z uwzględnieniem aktualnych trendów interpretacyjnych.

Słuchaczom gwarantuje się dostęp do zasobów bibliotecznych.

 

Studia trwają 4 semestry i obejmują przedmioty:

  • instrument główny
  • dawne techniki wykonawcze
  • literatura przedmiotu głównego
  • praktyka estradowa
  • zespół kameralny