O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych. Celem studiów jest ogólny rozwój warsztatu kompozytorskiego, zapoznanie z różnymi technologiami tworzenia muzyki z pomocą komputera, realizacje muzyki do spektakli teatralnych oraz filmów krótkometrażowych.

Słuchaczom gwarantuje się dostęp do zasobów bibliotecznych.

Studia trwają 4 semestry i obejmują przedmioty:

  • kompozycja specjalna,
  • kompozycja muzyki komputerowej,
  • kompozycja muzyki teatralnej i filmowej,
  • fakultety

Pliki do pobrania