Studia kierowane są do absolwentów studiów muzycznych I i II stopnia. Celem ich jest przekazanie uczestnikom wiedzy oraz umożliwienie zdobycia kompetencji i umiejętności praktycznych niezbędnych do realizacji zajęć muzykowania zespołowego w szkołach muzycznych I stopnia. W oparciu o koncepcję muzykowania zespołowego, wdrażaną w ramach reformy systemu szkolnictwa artystycznego, studia obejmują bogate spektrum powiązanych zagadnień: od opracowywania i instrumentowania nowej literatury na zespoły dziecięce, po prowadzenie zajęć grupowych i charakterystykę nowych relacji nauczyciel – uczeń - rodzic.

Uczestnikom gwarantuje się dostęp do zbiorów bibliotecznych.

 

Studia trwają trzy semestry i obejmują między innymi zajęcia w zakresie:

  • podstaw instrumentoznawstwa oraz instrumentacji na szkolne zespoły kameralne,
  • ćwiczeń aktywizujących i wyzwalających kreatywność podczas zajęć muzycznych prowadzonych w grupach,
  • rozwoju psychofizycznego dzieci w wieku szkolnym,
  • organizacji i oceniania działań zespołowych,
  • tworzenia programów nauczania.

Pliki do pobrania