Studia kierowane są do wokalistów, absolwentów krajowych i zagranicznych uczelni muzycznych. Celem kształcenia jest doskonalenie umiejętności technicznych i artystycznych w zakresie muzyki oratoryjno-kantatowej, pieśniarskiej i operowej.

Słuchaczom gwarantuje się dostęp do zasobów bibliotecznych.

 

Studia trwają 2 lata (4 semestry) i obejmują przedmioty:

  • śpiew solowy,
  • praca z korepetytorem,
  • zespoły wokalne (do wyboru: opracowanie oratoriów i kantat, seminarium liryki słowiańskiej lub seminarium liryki zachodnioeuropejskiej).