prof. dr hab. Alan Urbanek

prof. dr hab. Alan Urbanek jest absolwentem Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Ukończył dyrygenturę symfoniczną oraz dyrygenturę chóralną. W 1996 roku doktorat, w 2002 roku habilitacja, w 2003 ukończył Podyplomowe Studia Zarządzanie Kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim. W styczniu 2009 roku z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odebrał tytuł profesora w dziedzinie sztuki muzycznej.

Jest profesorem w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii, członkiem Katedry Dyrygentury, prowadzi klasę dyrygentury symfonicznej. Poza Akademią Muzyczną związany zawodowo z Uniwersytetem Wrocławskim gdzie od 1992 roku kieruje Chórem Uniwersytetu Wrocławskiego Gaudium oraz Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, gdzie od 2009 roku sprawuje kierownictwo Chóru Uniwersytetu Przyrodniczego. Zespoły te zdobywają nagrody na Międzynarodowych Konkursach Chóralnych w całej Europie, stanowią trzon zespołów Piotra Rubika uczestnicząc od roku 2007 we wszystkich nagraniach, koncertach i trasach koncertowych w Polsce, Słowacji, USA i Kanadzie.

Ponad tysiąc koncertów symfonicznych, oratoryjnych, muzyki filmowej, spektakli operowych, operetkowych w tym również wielkich koncertów/widowisk plenerowych – to dotychczasowy dorobek dyrygencki, w którym dominują formy wokalno-instrumentalne.

Miał przyjemność współpracy z najwybitniejszymi polskimi solistkami i solistami: Aleksandrą Kurzak, Jadwigą Rappe, Stefanią Toczyską, Ewą Vesin, Józefem Fraksteinem, Piotrem Kusiewiczem, Piotrem Łykowskim, Bogdanem Makalem, Leonardem Andrzejem Mrozem, Wiesławem Ochmanem, Krzysztofem Szmytem.

W latach 1995-2000 był asystentem dyrygenta, następnie dyrygentem, kierownikiem orkiestry, kierownikiem muzycznym w Teatrze Muzycznym Operetce Wrocławskiej, współpracował jako dyrygent z Teatrem Muzycznym w Lublinie. Dwukrotnie pełnił funkcję kierownika Chóru w Operze Wrocławskiej (sezony 1995/1996, 1996/1997 oraz 2000/2001 oraz 2001/2002). W latach 2002-2005 sprawował kierownictwo artystyczne Chóru przy Filharmonii Wrocławskiej będąc współrealizatorem dzieł oratoryjnych m.in w ramach kolejnych edycji Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans.

Zapraszany jako dyrygent koncertów/widowisk plenerowych lub kierownik chóru współpracuje z większością gwiazd polskiej sceny muzycznej. Jako dyrygent współtworzył największe wydarzenia artystyczne w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 – Ceremonię Otwarcia, FLOW (uznane za największe widowisko multimedialne w historii Wrocławia) oraz Ceremonię Zamknięcia ESK – współpracując z reżyserem Chrisem Baldwinem.

Regularnie bierze udział w nagraniach dla wszystkich najważniejszych stacji telewizyjnych w Polsce TVP, TVN oraz Polsat.

Jest laureatem wielu nagród przyznanych m.in. przez Rektorów Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Wrocławskiej Akademii Muzycznej. W roku 2012 został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi. W 2015 roku otrzymał przyznany decyzją Św. Soboru Biskupów Św. Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego Order Św. Marii Magdaleny I stopnia. 

Poza koncertami w Polsce dyrygował w Austrii, Białorusi, Chinach, Finlandii, Francji, Grecji, na Litwie, w Macedonii, Niemczech, Portugalii, Rosji, Szwajcarii, USA,  na Węgrzech i we Włoszech.