prof. dr hab. Alan Urbanek

ALAN URBANEK

Jest absolwentem Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Dyrygentura chóralna w klasie prof. Haliny Bobrowicz (dyplom 1992), dyrygentura symfoniczna w klasie prof. Marka Pijarowskiego (dyplom 1995). W roku 1996 - doktorat, 2002 -  habilitacja,  2003 - Podyplomowe Studia Zarządzanie Kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim. W styczniu 2009 roku z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odebrał tytuł profesora w dziedzinie sztuki muzycznej.

Jest profesorem w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na Wydziale Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury i Muzykoterapii, członkiem Katedry Dyrygentury, prowadzi klasę dyrygentury symfonicznej. Poza Akademią Muzyczną związany zawodowo z Uniwersytetem Wrocławskim gdzie od 1992 roku kieruje Chórem Uniwersytetu Wrocławskiego Gaudium oraz Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu gdzie od 2009 roku sprawuje kierownictwo Chóru Uniwersytetu Przyrodniczego.

Dotychczasowy dorobek dyrygencki to ponad tysiąc koncertów oratoryjnych, muzyki filmowej, spektakli operowych, operetkowych i symfonicznych jednak szczególne miejsce w działalności dyrygenckiej Alana Urbanka zajmują koncerty muzyki oratoryjnej. Dotychczas zrealizowane utwory: Msza C-dur op.86 oraz Fantazja c-moll op.80 Ludwiga van Beethovena, Nänie op.82 Johannesa Brahmsa, Te Deum Antona Brucknera, Requiem op.48 Gabriela Fauré, III Symfonia op.36 Pieśni żałosnych Henryka Mikołaja Góreckiego, Liturgia Domestica op.79 Aleksandra Grieczaninowa, Stworzenie Świata oraz Stabat Mater Josepha Haydna, Pasja wg Św. Mateusza, Stabat Mater, De Profundis Metropolity Hilariona (Alfiejewa), Missa pro Pace Wojciecha Kilara, Requiem KV626 oraz Msza C-dur Koronacyjna KV317 Wolfganga Amadeusza Mozarta, II Symfonia op.52 (Lobgesang) Feliksa Mendelssohna, Msza Misterium Krzyża Świętego Andrzeja Nikodemowicza, Carmina Burana Carla Orffa, Nieszpory Ludźmierskie Jana Kantego Pawluśkiewicza, Requiem dla mojego Przyjaciela Zbigniewa Preisnera, Stabat Mater Goachino Rossiniego, Stabat Mater op.53 Karola Szymanowskiego, Liturgia Polskich Ormian w oprac. Stanisława Śmiełowskiego.  

Miał przyjemność współpracy z najwybitniejszymi polskimi solistkami i solistami: Aleksandrą Kurzak, Jadwigą Rappe, Stefanią Toczyską, Ewą Vesin, Józefem Fraksteinem, Piotrem Kusiewiczem, Piotrem Łykowskim, Bogdanem Makalem, Leonardem Andrzejem Mrozem, Wiesławem Ochmanem, Krzysztofem Szmytem.

W latach 1995–2000 był asystentem dyrygenta, następnie dyrygentem, kierownikiem orkiestry, kierownikiem muzycznym w Teatrze Muzycznym Operetce Wrocławskiej. Pracę dyrygencką rozpoczynał od dyrygowania w połowie lat dziewięćdziesiątych słynnej Zemsty Nietoperza Johanna Straussa, następnie realizował praktycznie wszystkie pozycje z bieżącego repertuaru Teatru m.in.: Księżniczka Czardasza w wybitnej reżyserii Igora Przegrodzkiego, Wiedeńska Krew, Hrabia Luxemburg, Student Żebrak, Wiktoria i jej Huzar oraz musical Chicago w znakomitej reżyserii Roberto Skolmowskiego. Z kolei w Teatrze Muzycznym w Lublinie realizował słynny musical Skrzypek na dachu.

Dwukrotnie pełnił funkcję kierownika Chóru w Operze Wrocławskiej (sezony 1995/1996, 1996/1997 oraz 2000/2001 oraz 2001/2002) gdzie współrealizował premiery m.in.: Carmen Georgesa Bizeta, Czarodziejski Flet Wolfganga Amadeusza Mozarta Don Carlos Giuseppe Verdiego oraz Skrzypek na dachu z muzyką Jerry’ego Bocka.

W latach 2002 – 2005 sprawował kierownictwo artystyczne Chóru przy Filharmonii Wrocławskiej będąc m.in. współrealizatorem dzieł oratoryjnych w ramach kolejnych edycji Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans.

Zapraszany jako dyrygent lub kierownik chóru do realizacji wielkich koncertów/widowisk współpracuje z większością gwiazd polskiej sceny muzycznej. W ramach koncertów noworocznych współpracował z Hanną Banaszak, Alicją Majewską, Beatą Rybotycką, Justyną Steczkowską, Ireną Santor, Magdą Umer, Zbigniewem Wodeckim, Jackiem Wójcickim.

Współpracując od 2007 roku z Piotrem Rubikiem regularnie bierze udział w nagraniach dla wszystkich najważniejszych stacji telewizyjnych w Polsce: TVP, TVN oraz Polsat.

W 2014 roku podczas 49.edycji Festiwalu Jazz nad Odrą poprowadził słynną Błękitną Rapsodię George'a Gershwina towarzysząc wspólnie z Orkiestrą Symfoniczną wrocławskiej Akademii Muzycznej jednemu z najznakomitszych pianistów jazzowych – Adamowi Makowiczowi.  

W 2014 roku nawiązał współpracę z kompozytorem Bartoszem Chajdeckim. Koncerty z muzyką z serialu Czas Honoru z udziałem aktorów, wykonawców głównych ról filmowych, realizowane były w wielu miastach w Polsce m.in.: w Warszawie przy Pomniku Powstania Warszawskiego w 71. Rocznicę Powstania.  

W 2016 roku jako dyrygent współtworzył największe wydarzenia artystyczne w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 współpracując z reżyserem Chrisem Baldwinem: Ceremonia Otwarcia (styczeń 2016), FLOW (czerwiec 2016 - uznane za największe widowisko multimedialne w historii Wrocławia) – z udziałem znakomitej Orkiestry Akademii Beethovenowskiej z Krakowa, młodych muzyków z The Jerusalem Academy of Music and Dance, Hochschule für Musik Carl Maria von Weber z Drezna oraz 300 osobowego międzynarodowego chóru. Sprawował również kierownictwo muzyczne Ceremonii Zamknięcia ESK (grudzień 2016).

W 2017 roku poprowadził po raz pierwszy we Wrocławiu Oratorium Michała Lorenca Przymierze. Premiera utworu miała miejsce rok wcześniej w Warszawie.      

Jest laureatem wielu nagród przyznanych m.in. przez Prezydenta Wrocławia, Rektorów Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz wrocławskiej Akademii Muzycznej. W roku 2012 został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi. W 2015 roku otrzymał przyznany decyzją Św. Soboru Biskupów Św. Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego Order Św. Marii Magdaleny I stopnia.  W roku 2017 otrzymał Medal „Wrocław Dziękuje – ESK2016”. Z kolei w roku 2018 prowadzony przez Alana Urbanka Chór Gaudium Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymał Brązowy Medal Zasłużony Kulturze GLORIA ARTIS.

Poza koncertami w Polsce dyrygował w Austrii, Białorusi, Chinach, Finlandii, Francji, Grecji, na Litwie, w Macedonii, Niemczech, Portugalii, Rosji, Szwajcarii, USA,  na Węgrzech i we Włoszech.