Bogusława Orzechowska – dyrygent, chórmistrz, pedagog. Absolwentka Akademii Muzycznej we Wrocławiu w klasie dyrygowania prof. Marii Oraczewskiej-Skorek oraz Studiów Chórmistrzowskich Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. 

W latach 1983-2005 była dyrygentem i kierownikiem chóru Teatru Muzycznego - Operetki Wrocławskiej. W tym czasie zrealizowała wiele spektakli baletowych, operetkowych i musicalowych . Znaczące tytuły to: Zemsta Nietoperza, Wiedeńska krew, Hrabia Luxemburg, Kraina uśmiechu, Student żebrak, Carmen, Uprowadzenie z Seraju, Cabaret, Zorba, Sztukmistrz z Lublina, My fair lady, Hello Dolly, Skrzypek na dachu, Opera za trzy grosze W latach 1982-1994 była dyrygentem Chóru Żeńskiego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od 1991 roku jest pracownikiem wrocławskiej Akademii Muzycznej. W 1995 roku uzyskała kwalifikacje I stopnia w zakresie prowadzenia zespołów wokalno-instrumentalnych i otrzymała mianowanie na stanowisko adiunkta. Jej absolwenci prowadzą samodzielną działalność zawodową w kraju i za granicą.  W latach 1995-2005 była kierownikiem i dyrygentem chóru,,Feichtinum” Akademii Muzycznej we Wrocławiu, dokonując z nim niejednokrotnie prawykonań nowych utworów chóralnych. W 2005 roku na podstawie oceny dorobku artystycznego  i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej uzyskała w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie tytuł doktora habilitowanego sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej - dyrygentura.

W latach 1987-2009  współpracowała również z Zespołem Pieśni i Tańca JEDLINIOK (Wrocławski Uniwersytet Przyrodniczy)  a w 2007-2009 - Polską Orkiestrą Kameralną ,,Sotto Voce’’ .

Od 2006 r. jest kierownikiem muzycznym i dyrygentem Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca ,,Wrocław”.

Za działalność dyrygencką została uhonorowana wielokrotnie Nagrodą Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii Rolniczej i Akademii Muzycznej we Wrocławiu oraz odznaczona przez Ministra Kultury i Sztuki tytułem Zasłużony Działacz Kultury. W 2011 roku odznaczona została przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Złotym Krzyżem Zasługi.

Aktualnie zatrudniona jest na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu.