Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki
prof. dr hab. Helena Tomaszek-Plewa


Helena Tomaszek-Plewa jest absolwentem dwóch specjalności: teorii muzyki (1977) oraz dyrygentury symfonicznej (1988), w klasie doc. Renarda Czajkowskiego, w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, w której skończyła również Studium Prowadzenia Zespołów Wokalnych i Instrumentalnych. Podyplomowe Studia Chórmistrzowskie ukończyła z wyróżnieniem w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. W 1977 r. rozpoczęła pracę w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej (obecnie Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego) we Wrocławiu. W lutym 1992 r. uzyskała kwalifikacje I-go stopnia, 22 stycznia 1997 r., uchwałą Rady Wydziału Kompozycji, Teorii, Wychowania Muzycznego i Rytmiki Akademii Muzycznej w Łodzi, uzyskała kwalifikacje II-go stopnia w zakresie prowadzenia zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych. W 2009 r. uzyskała tytuł profesora sztuk muzycznych.

W latach 2002-2008 była Prodziekanem Wydziału Edukacji Muzycznej, w latach 2008-2012 pełniła funkcję Dziekana Wydziału Edukacji Muzycznej, a od roku 2012 pełni funkcję Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki. Od roku 1997 do 2012 była Kierownikiem Katedry Edukacji Muzycznej, zwanej wcześniej Katedrą Wychowania Muzycznego. Od 2012 roku jest Kierownikiem Katedry Chóralistyki i Prowadzenia Zespołów. Od 1991 r. jest kierownikiem artystycznym Orkiestry Smyczkowej Wydziału Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej we Wrocławiu, z którą wielokrotnie występowała z programem dzieł instrumentalnych i wokalno-instrumentanych, współpracując z wszystkimi chórami Akademii Muzycznej, a także z wieloma chórami wrocławskimi. Inne zajęcia, to: dyrygowanie, metodologia i seminarium pracy magisterskiej.
Prowadzi ożywioną działalność organizacyjną i naukową. Od marca 1999 r. jest kierownikiem organizacyjnym i merytorycznym  audycji umuzykalniających dla dzieci z wrocławskich szkół ogólnokształcących z klas IV-VI, a od maja 2003 r. kierownikiem artystycznym  koncertów umuzykalniających dla dzieci z klas  I-III. Jest uczestnikiem licznych konferencji naukowych i autorem publikacji.

W czasie pierwszych studiów, w 1975 r., podjęła dodatkową pracę w Zespole Pieśni i Tańca Jedliniok, działającym przy Akademii Rolniczej we Wrocławiu, na stanowisku kierownika muzycznego. Z ruchem amatorskim związana jest do chwili obecnej. Pracowała kolejno w Zespole Pieśni i Tańca  Ślężanie  i w Zespole Pieśni i Tańca Wrocław. Od 1989 r. jest kierownikiem muzycznym Zespołu Pieśni i Tańca Kalina Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, z którym koncertuje w kraju i za granicą, biorąc udział w licznych Międzynarodowych Festiwalach Folklorystycznych (m. in. w Egipcie, Francji, Hiszpanii, Korei, Niemczech, Rumunii), a także w Międzynarodowym Forum Kultury w Meksyku.

W latach 1990-1991 była kierownikiem muzycznym Dziecięcej Sceny Operowej, działającej przy Centrum Sztuki Impart  we Wrocławiu.

Współpracuje z projektem Śpiewający Wrocław i Śpiewająca Polska. Jest jurorem konkursów i przeglądów chóralnych, laureatką wielu Nagród Rektorskich, za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.