Dziekan
prof. dr hab. Jolanta Szybalska-Matczak


Ukończyła Wydział Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie dyrygowania prof. Zofii Urbanyi-Krasnodębskiej oraz Podyplomowe Studium Chórmistrzowskie w Bydgoszczy. Od 1991 roku pracuje w macierzystej Uczelni, gdzie kształci studentów m.in. w zakresie dyrygowania. Od tego samego roku związana była z Chórem „Feichtinum”, pełniąc w nim kolejno funkcję asystenta (1991-1995), drugiego dyrygenta (1995-2005) oraz kierownika artystycznego (2005-2014). Ważnym momentem w jej karierze zawodowej było założenie w październiku 2000 roku Zespołu Wokalnego „Senza Rigore”, występującego obecnie pod nazwą Chór Kameralny „Senza Rigore” Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Z zespołem tym koncertuje w kraju i zagranicą, uczestnicząc w prestiżowych festiwalach muzycznych oraz konkursach chóralnych, na których zdobywa liczne nagrody i wyróżnienia.

W latach 2008-2012 pełniła funkcję prodziekana, a od września 2012 roku jest dziekanem Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

Od 2009 do 2011 roku prowadziła działalność artystyczną z Zespołem Wokalnym „Voice Factory”, realizując program „Chopin a cappella”, który z powodzeniem prezentowała w kraju i za granicą. Pracę zespołu dokumentują: płyta „Voice Factory sings Chopin a cappella”, płyta „Fabryka kolęd”, nagranie dla TVP 2 widowiska taneczno-muzycznego „Chopin 4” oraz audycja „Drogi kariery” dla II programu Polskiego Radia.

Jako wykładowca współpracowała ze Studium Dyrygentów Chórów Polonijnych 
w Koszalinie i Letnią Akademią w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.  Stale współpracuje z Akademią Chóralną – Ogólnopolskim Programem Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska”. Prowadziła również zajęcia dla chórzystów i dyrygentów w ramach projektu Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego. Jest zapraszana do udziału w pracach jury ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów chóralnych.

W 2014 roku jej szeroko prowadzona działalność została uhonorowana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nadaniem tytułu profesora sztuk muzycznych. 

Jest laureatką m.in. nagród rektorskich Rektora Akademii Muzycznej we Wrocławiu, srebrnej odznaki „Zasłużony Dla Miasta Rybnika”, odznaki honorowej „Zasłużony Dla Kultury Polskiej” oraz „Brązowego Krzyża Zasługi”.