prof. dr hab. Lidia Grzanka-Urbaniak

Lidia Grzanka-Urbaniak 

Wiolonczelistka i pedagog, od najmłodszych lat związana z Wrocławiem. Ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną we Wrocławiu w klasie prof. Zdzisława Butora. Doskonaliła swój warsztat muzyczny u mistrzów  wiolonczeli: Michaela Flaksmana, Kazimierza Wiłkomirskiego, Milosa Sadlo i innych wirtuozów instrumentu. Uczestniczyła wielokrotnie w kursach mistrzowskich w Polsce, Niemczech, Szwajcarii, na Węgrzech. Laureatka konkursów solowych (m.in.III nagroda na Ogólnopolskim Konkursie Wiolonczelowym im. D. Danczowskiego w Poznaniu) i kameralnych, zdobywczyni nagród na konkursach w kraju i za granicą (m.in.I nagroda na Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Kameralnych we Włocławku, nagroda na Międzynarodowym Konkursie Zespołów Kameralnych w Colmar we Francji), nagroda na festiwalu Jazz nad Odrą.

Współzałożycielka Orkiestry Kameralnej Leopoldinum – do 1996 r. była jej koncertmistrzem. Współpracowała w charakterze koncertmistrza wiolonczel z wieloma orkiestrami takimi jak: Menuhin Festival Orchestra, Sinfonia Varsovia, Polska Orkiestra Kameralna, Sinfonia Helvetica, gościnnie z WOSPRiT.
Współzałożycielka Orkiestry Kameralnej Wratislavia, w której pracuje od 1996 r.
Stale koncertuje  jako solistka i kameralistka. W 1996 roku wystąpiła w Spivey Hall w Atlancie (USA) na galowym koncercie z okazji przystąpienia Polski do NATO. Grała koncerty z takimi artystami jak: Sir Yehudi Menuhin, James Galway, Karol Teutsch, Krystian Zimerman, Jan Stanienda, Bartosz Bryła, Janusz Olejniczak, Urszula Kryger, Ewa Pobłocka, Stefan Kamasa, PIotr Reichert, Hinrich Alpers, Andrzej Bauer, Krzysztof Śmietana i in.

Występowała wielokrotnie jako solistka i kameralistka na koncertach i renomowanych festiwalach w Hiszpanii, Francji, Włoszech, Szwajcarii, Austrii, Niemczech, Norwegii, Danii, Czechach, Słowacji, na Węgrzech, w Rosji, Iraku, USA, Kanadzie, Chinach, Japonii, Meksyku, Korei Płd. Dokonała wielu prawykonań muzyki współczesnej, nagrywała dla firm: TONPRESS CD, KOS RECORDS, ZUK RECORDS, DUX, SONORIS, OPUS, CD Accord, dla potrzeb PR i TV i Radio France.

Prowadzi szeroką działalność pedagogiczną na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej we Wrocławiu, gdzie w latach 1993-2005 pełniła również funkcję Kierownika Katedry Instrumentów Smyczkowych. Wśród jej wychowanków są laureaci konkursów krajowych i zagranicznych, absolwenci mistrzowskich studiów podyplomowych i studiów doktoranckich a także absolwenci Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im K. Szymanowskiego we Wrocławiu. Są wśród nich koncertmistrzowie renomowanych orkiestr, pedagodzy szkół muzycznych, młodzi pracownicy nauki.
W 2000 r. otrzymała z rąk Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego tytuł naukowy profesora nauk muzycznych. Jest do chwili obecnej jedyną kobietą profesorem zwyczajnym wiolonczeli w Polsce. Regularnie zapraszana jest do prac jury przesłuchań CEA, konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych. Wykładowca mistrzowskich kursów interpretacji i warsztatów muzycznych w Polsce i poza granicami kraju (Austria, USA, Kanada).
Pełni funkcję wiceprezesa Fundacji dla Kultury Muzycznej Wrocławia WRATISLAVIA.