prof. dr hab. Marta Kierska-Witczak

Marta Kierska-Witczak ukończyła studia na Wydziale Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Będąc dwukrotną stypendystką Ministra Kultury i Sztuki, w roku 1990 otrzymała dyplom z wyróżnieniem. Równolegle studiowała psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim.

Podczas studiów związana była z nurtem tzw. "piosenki niezależnej" , jako współautorka programów muzyczno- poetyckich, wielokrotnie występowała w środowiskach studenckich, współpracowała także z kilkoma wrocławskimi teatrami (Teatr Polski, Teatr Współczesny, Teatr „Kalambur”), biorąc udział w regularnych spektaklach w charakterze pianisty oraz korepetytora wokalnego. Równocześnie zajmowała się animacją różnego typu działań muzycznych wśród dzieci i młodzieży.

Swoją wiedzę i umiejętności w zakresie chóralistyki doskonaliła na kursach i studiach podyplomowych; jest absolwentką Podyplomowego Studium Emisji Głosu przy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz była uczestnikiem Bałtyckiej Akademii Muzycznej w Leningradzie.

Od 1990 roku zatrudniona we wrocławskiej Akademii Muzycznej, gdzie pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Od lutego 2008 r. pełni funkcję kierownika Zakładu Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej. W latach 2004 - 07 członek Senatu Uczelni. Obecnie pełni funkcję koordynatora uczelnianego Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

Prowadzi m.in. klasę dyrygentury chóralnej, wykłada literaturę chóralną, metodykę prowadzenia zespołów, prowadziła zajęcia z chorału gregoriańskiego i studencką scholę chorałową. Jedna z wielu prac magisterskich pisanych pod jej kierunkiem zdobyła w 2006r. II nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich w Akademii Muzycznej w Gdańsku. Ponadto była wykładowcą w ramach trzech edycji Podyplomowych Studiów Edukacji Artystycznej i Animacji Kultury we wrocławskiej uczelni.

Sprawuje kierownictwo merytoryczne ogólnopolskich sympozjów i warsztatów dla organistów, do których zapraszani są wybitni goście- wykładowcy. Inicjuje, organizuje i kieruje różnego typu działaniami warsztatowymi skierowanymi do środowiska chórmistrzów oraz muzyków kościelnych terenu Dolnego Śląska.

Współpracuje z projektem Śpiewający Wrocław i Śpiewająca Polska. Jest zapraszana do udziału w pracach jury wielu konkursów chóralnych i chórmistrzowskich (Wrocław, Poznań, Świdnica, Ostrów Wlkp., Opole, Prusice i in.). 

W latach 1990- 1998 związana była z Państwową Szkołą Muzyczną II st. we Wrocławiu, prowadząc tam przedmioty teoretyczne oraz kierując założonym przez siebie chórem, kameralną orkiestrą, a także zespołem wokalnym, z którymi poprowadziła kilkadziesiąt koncertów w kraju i za granicą.

Od roku 1993 jest kierownikiem artystycznym i dyrygentem Chóru Kameralnego Politechniki Wrocławskiej "Consonanza", z którym odbyła kilkaset koncertów z różnym programem - od średniowiecznej monodii do wokalno- instrumentalnych form współczesnych; biorąc udział i zdobywając nagrody podczas licznych festiwali i konkursów muzycznych 

Współpracowała i koncertowała z zespołami w Niemczech, Czechach, Austrii, Francji, we Włoszech, w Szwecji, Norwegii, Białorusi, Bułgarii, Wielkiej Brytanii i na Wegrzech,  wielokrotnie brała udział w festiwalach muzycznych i konkursach chóralnych, zdobywając wysokie lokaty, nagrody specjalne i wyróżnienia.             

Zapraszana była do prowadzenia wykładów, warsztatów i lekcji mistrzowskich przez różnego typu zespoły (Niemcy, Francja, Norwegia) a także uczelnie w kraju i za granicą (Akademia Muzyczna w Katowicach, Akademia im. J. Długosza w Częstochowie,  Musikhochschule Lubeck- Niemcy; Academy of Music, Art and Dance, Plovdiv- Bułgaria; Białoruska Państwowa Akademia Muzyczna w Mińsku- Białoruś i in. Conservatorio di Musica „E.F.Dall'Abaco w Weronie – Włochy, Keski- Pohjanmaan Ammattikorkeakoulu w Kokkola - Finlandia).