Prorektor ds. Artystycznych i Naukowych
prof. dr hab. Piotr Zaleski


Laureat II Ogólnopolskiego Konkursu Gitary Klasycznej w Łodzi w 1973 roku. W latach 1975-79 studiował jako stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki w „Franz-Liszt Musikhochschule” w Weimarze w klasie gitary prof.Ursuli Peter i doc. Moniki Rost. Od 1979 r. zatrudniony w szkolnictwie muzycznym podstawowego i średniego szczebla we Wrocławiu, od 1980 r. – w ówczesnej PWSM we Wrocławiu. W 1983 r. wygrał konkurs na asystenta klasy gitary, w 1988 zrealizował przewód doktorski, w 1993 – habilitacyjny. W 2000 r. otrzymał profesurę tytularną. W latach 1990-93 pełnił funkcję dziekana Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej we Wrocławiu, obecnie jest kierownikiem Katedry Instrumentów Smyczkowych. Od 2007 roku prowadzi także klasę gitary w Akademii Muzycznej w Poznaniu.

W trakcie swojej działalności artystycznej występował z recitalami solowymi w Polsce, Czechosłowacji, na Węgrzech, w Hiszpanii, Niemczech, Holandii. Był solistą koncertów symfonicznych z orkiestrami filharmonii w: Warszawie, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Szczecinie, Bydgoszczy, Opolu, Rzeszowie, Wałbrzychu, Jeleniej Górze. W zakresie kameralistyki występował w duecie z fletem (w Polsce i w Niemczech) oraz w „Complesso di Musica Antica” prof. E. Sąsiadka, grając na lutni. W 2009 roku stworzył wraz ze swoimi studentami zespół „Jacaras”, wykonujący muzykę Hiszpanii XVII wieku, w którym gra na timple canario.

Ucząc w szkołach muzycznych wszystkich szczebli (od 1998 roku także w „Szkole Talentów” w Poznaniu) wykształcił wielu znakomitych gitarzystów, tworzących dziś gitarową elitę Polski, takich jak: Krzysztof Pełech, Łukasz Kuropaczewski, Marek Pasieczny, Krzysztof Meisinger, Robert Horna, Anna Pietrzak, Jakub Kościuszko. Wielokrotnie prowadził kursy mistrzowskie w Polsce i za granicą, m.in. na festiwalach w Mikulovie i Kutnej Horze (Czechy), Esztergom (Węgry), Castro Urdiales, Santander, Ingenio/Gran Canaria (Hiszpania), Rotenburg, Erwitte (Niemcy). Był zapraszany do prowadzenia lekcji w Wyższych Szkołach Muzycznych w: Wiedniu, Budapeszcie, Granadzie, Weimarze, Grazu, Munster, Enschede, Szeged, Rovigo, a także w polskich Akademiach Muzycznych (Kraków, Katowice). Wielokrotnie był też jurorem jako członek lub przewodniczący komisji konkursów gitarowych wszystkich szczebli, w Polsce oraz w Czechach, na Węgrzech, w Niemczech i w Hiszpanii.

W 1991 roku stworzył Międzynarodowy Kurs Gitarowy w Szczawnie Zdroju, który miał 17 edycji do 2007 roku. Dla dwumiesięcznika fachowego „Świat Gitary” (już nieistniejącego) pisał w latach 1998-2002 felietony – łącznie ok. 30. Był konsultantem podręczników do nauki gry na gitarze, a także współautorem „Metodyki gry na gitarze” (wyd. Absonic 2009). Był też recenzentem i promotorem przewodów doktorskich, habilitacyjnych i dokumentacji profesorskich.

Odznaczony medalem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.