OGŁOSZENIE


Uprzejmie informuję  P.T. Kandydatów, że na chwilę obecną planuje się przeprowadzenie egzaminów wstępnych do Szkoły Doktorskiej AMKL w tradycyjnej formie, w siedzibie Akademii Muzycznej. Terminy (25-29 września) i warunki rekrutacji pozostają bez zmian.

Równocześnie Szkoła Doktorska zastrzega, że w przypadku pogorszenia się sytuacji epidemicznej, na początku września może zostać podjęta decyzja o przeprowadzeniu egzaminów w formie zdalnej.


Dyrektor Szkoły Doktorskiej
prof. dr hab. Marta Kierska-Witczak

Wrocław, 24 czerwca 2020 r.TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH I TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
LIMITY PRZYJĘĆ DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ: