REKRUTACJA DODATKOWA 2020/2021

STUDIA I STOPNIA

 kierunek: instrumentalistyka
 zakres:
instrumenty perkusyjne

STUDIA II STOPNIA

 kierunek: instrumentalistyka
 zakres:
instrumenty perkusyjne

Egzaminy wstępne z wykorzystaniem technologii informatycznych i środków porozumiewania się na odległość odbędą się w dniu 21 września 2020 r.

Ostateczny termin zamknięcia Internetowej Rejestracji Kandydatów upływa z dniem 14 września 2020, o godz. 15.00.

STUDIA I STOPNIA

 kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 zakres: edukacja muzyczna z prowadzeniem zespołów

 kierunek: muzyka kościelna

STUDIA II STOPNIA

 kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 zakresy: 
 - dyrygentura chóralna
 - edukacja muzyczna z prowadzeniem zespołów i animacją kultury

 kierunek: muzyka kościelna

Egzaminy wstępne z wykorzystaniem technologii informatycznych i środków porozumiewania się na odległość odbędą się w dniu 24 września 2020 r.

Ostateczny termin zamknięcia Internetowej Rejestracji Kandydatów upływa z dniem 14 września 2020, o godz. 15.00.

PODYPLOMOWE STUDIA MUZYKOTERAII

Egzaminy wstępne z wykorzystaniem technologii informatycznych i środków porozumiewania się na odległość odbędą się w dniu 25 września 2020 r.

Ostateczny termin zamknięcia Internetowej Rejestracji Kandydatów upływa z dniem 21 września 2020, o godz. 15.00.