SAMORZAD DOKTORANTÓW:

Gustaw Bachorz - Przewodniczący (Wydział Instrumentalny)
Marek Szymański (Wydział Instrumentalny)
Michał Michalski (Wydział Instrumentalny)

Kontakt mailowy:
rada.doktorantow@amuz.wroc.pl