SAMORZAD DOKTORANTÓW:

Maciej Ostrowski - Przewodniczący (wydział II)
Monika Hanus - Wiceprzewodnicząca (wydział II)
Hanna Sosnowska (wydział III)

Kontakt mailowy:
rada.doktorantow@amuz.wroc.pl