Senat Uczelni

JM Rektor - Przewodniczący Senatu

prof. Grzegorz Kurzyński

Prorektorzy

prof. dr hab. Helena Tomaszek-Plewa – Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki
prof. dr hab. Piotr Zaleski - Prorektor ds. Artystycznych i Naukowych

Dziekani

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii
prof. dr hab. Mieczysław Gawroński

Wydział Instrumentalny
dr hab. Piotr Rojek, prof. nadzw.

Wydział Wokalny
prof. dr hab. Piotr Łykowski

Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej
prof. dr hab. Jolanta Szybalska-Matczak

Przedstawiciele nauczycieli akademickich

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii
prof. dr hab. Anna Granat-Janki
prof. dr hab. Krystian Kiełb
prof. Grażyna Pstrokońska-Nawratil
dr Aleksandra Pijarowska

Wydział Instrumentalny
prof. dr hab. Grażyna Bożek-Wota
prof. dr hab. Igor Cecocho
prof. dr hab. Helena Furmanowicz-Kurzyńska
dr hab. Zbigniew Łuc
dr hab. Ryszard Żołędziewski
dr Katarzyna Kluczewska
dr Bogusława Porębska
mgr Dariusz Bator

Wydział Wokalny
prof. dr hab. Bogdan Makal
dr hab. Barbara Orłukowicz, prof. nadzw.
dr hab. Olga Ksenicz
mgr Irena Wolniewska

Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej
prof. dr hab. Bogusława Orzechowska
dr Małgorzata Szymańska
dr Dariusz Galewski

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
mgr inż. Łucja Hartleb
mgr Magdalena Wiącek

Przedstawiciele doktorantów i studentów

mgr Agata Chodorek (doktorantka)
Katarzyna Marek (Wydz. I)
Michał Bień (Wydz. II)
Michał Skowronek (Wydz. II)
Olgierd Żemojtel (Wydz. II)
Ewelina Szczęsna (Wydz. III)
Jakub Duch (Wydz. IV)

W posiedzeniach Senatu z głosem doradczym uczestniczą:
Kanclerz – mgr inż. Danuta Koprowska-Pasieka
Kwestor – mgr Barbara Dobrzeniecka
Przedstawiciele związków zawodowych – prof. Barbara Ewa Werner, mgr Ewa Sochocka

Zaproszeni
Radca Prawny – mgr Joanna Skura