SENAT

JM Rektor - Przewodniczący Senatu
prof. dr hab. Krystian Kiełb

 

Członkowie Senatu pochodzący z wyboru:

  • Przedstawiciele nauczycieli akademickich:

prof. dr hab. Magdalena Blum - Prorektor ds. artystycznych i naukowych
dr Aleksandra Pijarowska - Prorektor ds. ewaluacji i rozwoju

prof. dr hab. Alan Urbanek - Dziekan Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii
dr hab. Piotr Rojek, prof. nadzw. - Dziekan Wydziału Instrumentalnego
mgr Irena Wolniewska - Dziekan Wydziału Wokalnego
dr hab. Artur Wróbel - Dziekan Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej

dr Adam Porębski - Prodziekan Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii
dr Maurycy Wójciński - Prodziekan Wydziału Instrumentalnego

      Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii
      prof. dr hab. Anna Granat-Janki

      Wydział Instrumentalny
      prof. dr hab. Igor Cecocho
      prof. dr hab. Zbigniew Czarnota
      prof. dr hab. Jacek Meira
      dr hab. Michał Micker, prof. nadzw.
      dr hab. Anna Rutkowska-Schock, prof. nadzw.
      dr hab. Paweł Zawadzki, prof. nadzw.
      dr hab. Zbigniew Łuc
      dr hab. Ryszard Żołędziewski
      dr Bartosz Pernal

      Wydział Wokalny
      prof. dr hab. Piotr Łykowski
      dr hab. Anna Przyjemska-Śpiewak, prof. nadzw.

     Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej
     prof. dr hab. Bogusława Orzechowska
     prof. dr hab. Jolanta Szybalska-Matczak - Przewodnicząca Rady Dyscypliny Sztuki Muzyczne

 

  • Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

    mgr inż. Łucja Hartleb-Kwasek
    mgr Magdalena Wiącek

 

  • Przedstawiciele doktorantów i studentów

 

Osoby uczestniczące w posiedzeniach Senatu z głosem doradczym:

   prof. dr hab. Helena Tomaszek-Plewa – Prorektor ds. studenckich i dydaktyki
   mgr inż. Danuta Koprowska-Pasieka – Kanclerz
   mgr Barbara Dobrzeniecka – Kwestor
   po jednym przedstawicielu każdego związku zawodowego działającego w Akademii