Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski powołał Społeczną Radę Kultury, której członkiem została dr Maria Zawartko. W tym szczególnie trudnym czasie dla kultury zadaniem Rady będzie integrowanie środowiska kulturalnego Dolnego Śląska i wspieranie przedsięwizięć, które w tym pomogą.

Społeczna Rada Kultury jest ciałem opiniodawczo-doradczym, w której skład wchodzi 17 przedstawicieli środowisk twórczych, animatorów kultury, artystów i ekspertów. Serdecznie gratulujemy Pani dr Marii Zawartko powołania do Społecznej Rady Kultury i życzymy wielu sukcesów w tej ważnej działalności członka Społecznej Rady Kultury.