Ministrer Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał stypendia dla studentów na rok 2019/2020. W Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu stypendia otrzymali: 

  • Stefan Astakhov
    - student I roku studiów II st. w klasie śpiewu solowego prof. dr hab. Bogdana Makala
  • Tomasz Marut
    - student II roku studiów II st. w klasie fortepianu dr hab. Pawła Zawadzkiego
  • Tomasz Radziszewski
    - student I roku studiów II st. w klasie gitary prof. dr hab. Piotra Zaleskiego

Uroczystość wręczenia stypendiów odbędzie się 9 grudnia br. w Sali Balowej na Zamku Królewskim w Warszawie.
Naszym studentom serdecznie gratulujemy! 

Stypendia przyznawane są na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 16 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce.