Podyplomowe Studia Muzykoterapii

Oferta studiów podyplomowych muzykoterapii kierowana jest do absolwentów studiów wyższych posiadających wiedzę i kompetencje muzyczne na poziomie co najmniej szkoły muzycznej I st. lub studium organistowskiego.

Podyplomowe Studia w zakresie Wokalistyki

Studia kierowane są do wokalistów, absolwentów krajowych i zagranicznych uczelni muzycznych. Celem kształcenia jest doskonalenie umiejętności technicznych i artystycznych w zakresie muzyki oratoryjno-kantatowej, pieśniarskiej i operowej.

Certyfikat MusiQuE