Studium Języków Obcych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu jest w strukturze uczelni jednostką międzywydziałową, co oznacza, że prowadzi lektoraty dla studentów wszystkich wydziałów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia (licencjackich), II stopnia (magisterskich) oraz studiów III stopnia (doktoranckich).

Lektoraty są zajęciami wynikającymi z planów studiów, a to oznacza, że obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Zadaniem lektoratu jest przygotowanie, ugruntowanie i poszerzenie umiejętności językowych studentów w zakresie ogólnym jak i języka specjalistycznego – terminologii muzycznej.

Funkcję kierownika Studium Języków Obcych pełni st. wykł. Dorota Solarewicz.
Zatrudnieni w Studium lektorzy prowadzą następujące lektoraty:

na studiach stacjonarnych I stopnia:

 • st. wykł. Katarzyna Kamola-Łukasik – lektorat języka angielskiego,
 • st. wykł. Dorota Solarewicz – lektorat języka niemieckiego,
 • lektor Anna Karaś – lektorat języka włoskiego;

na studiach stacjonarnych II stopnia:

 • st. wykł. Dorota Solarewicz – lektorat języka niemieckiego,
 • lektor Ewa Skotnicka – lektorat języka angielskiego,
 • lektor Anna Karaś – lektorat języka włoskiego;

na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych III stopnia:

 • st. wykł. Katarzyna Kamola-Łukasik – lektorat języka angielskiego,
 • st. wykł. Dorota Solarewicz – lektorat języka niemieckiego;

W ramach lektoratów prowadzone są zajęcia z języka angielskiego, włoskiego i niemieckiego w grupach językowych na trzech poziomach zaawansowania:

 • grupy dla początkujących
  – język niemiecki (studia stacjonarne I i II stopnia)
  – język włoski (studia stacjonarne I i II stopnia),
   
 • grupy dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych
  – język angielski (studia stacjonarne I, II i III stopnia i niestacjonarne I i II stopnia),
  – język niemiecki (studia stacjonarne I, II i III stopnia)
  – język włoski (studia stacjonarne II stopnia).

Na studiach stacjonarnych I stopnia na Wydziałach: Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii, Instrumentalnym i Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej studentów obowiązuje jeden lektorat z możliwością wyboru, a nauka trwa cztery semestry. Na Wydziale Wokalnym studentów obowiązują dwa lektoraty: lektorat języka włoskiego (sześć semestrów) i do wyboru lektorat języka angielskiego lub niemieckiego (cztery semestry). Każdy z lektoratów kończy się egzaminem końcowym.

Na studiach stacjonarnych II stopnia na Wydziałach: Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii, Instrumentalnym, Wokalnym i Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej studentów obowiązuje jeden lektorat z możliwością wyboru, a nauka trwa dwa semestry. Każdy z lektoratów kończy się egzaminem końcowym.

Studenci studiów niestacjonarnych I i II stopnia uczęszczają na lektorat języka angielskiego przez dwa semestry, po czym zdają egzamin końcowy.

Na studiach doktoranckich obowiązują dwa lektoraty: lektorat języka angielskiego oraz języka niemieckiego, każdy po dwa semestry, prowadzone tylko na poziomie grup zaawansowanych, również kończące się egzaminem.

Lektorzy prowadzą konsultacje językowe dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz dla pracowników uczelni, a także konsultacje dla studentów objętych indywidualną organizacją toku kształcenia. Ponadto uczestniczą jako egzaminatorzy w komisjach egzaminacyjnych na egzaminach ze znajomości wybranego języka obcego odbywających się w ramach przewodów doktorskich. W zakresie innych prac na rzecz uczelni pracownicy Studium wykonują tłumaczenia dla pracowników dydaktycznych i działów administracji.

Lektorzy systematycznie dokształcając się dokładają wszelkich starań, aby prowadzone przez nich zajęcia były merytoryczne, ciekawe, spełniały oczekiwania studentów oraz przygotowały ich do sprawnego stosowania nabytych umiejętności językowych w ich życiu zawodowym.