STUDENCKI PROGRAM STYPENDIALNY

W związku z § 2 Regulaminu świadczeń dla studentów Akademii Muzycznej im Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz Zarządzeniem Nr 52/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz wysokości świadczeń dla studentów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2019/2020 informujemy, że wnioski należy składać w terminie:

STUDENCI / DOKTORANCI 
od 1 sierpnia do  31 sierpnia 2020 r.

NOWOPRZYJĘCI
od 3 września do 28 września 2020 r.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich (pok. 006 A)