Sympozjum odbędzie się w dniach 18 i 25 kwietnia 2020 r. w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. W Sympozjum mogą wziąć udział nauczyciele szkół artystycznych I i II stopnia, pedagodzy akademiccy, uczniowie i studenci szkół i uczelni muzycznych. Celem Sympozjum jest doskonalenie umiejętności pedagogicznych i pogłębianie wiedzy na temat nowych form kształcenia, mających szczególne zastosowanie w nauczaniu początkowym w grze na instrumentach strunowych w szkołach muzycznych I i II stopnia.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!