START REKRUTACJI:  dnia 1 kwietnia 2019 r., godz. 12.00
KONIEC REKRUTACJI: dnia 30 września 2019 r., godz. 14.00TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH
na studia stacjonarne i niestacjonarne
2019/2020

 

 KIERUNEK: KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI

Zakresy

I stopnia (3-letnie)

II stopnia (2-letnie)

S

NS

S

NS

Kompozycja

18-19.06.2019 r.

-----

19.06.2019 r.

-----

Teoria muzyki

09.09.2019 r.

Muzykoterapia

-----

S – studia stacjonarne, NS – studia niestacjonarne

 

 KIERUNEK: DYRYGENTURA

Zakres

I stopnia (3-letnie)

II stopnia (2-letnie)

S

NS

S

NS

Dyrygentura

18-19.06.2019 r.

-----

19.06.2019 r.

-----

S – studia stacjonarne, NS – studia niestacjonarne

 

KIERUNEK: INSTRUMENTALISTYKA

Zakresy

I stopnia (3-letnie)

II stopnia (2-letnie)

S

NS i ED

S

NS i ED

Wszystkie instrumenty

Wszystkie dostępne profile

18-19.06.2019 r.

09-10.09.2019 r.

17.06.2019 r.

09-10.09.2019 r.

S – studia stacjonarne, NS – studia niestacjonarne, ED – English Division

 

 KIERUNEK: JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA

Zakresy

I stopnia (3-letnie)

II stopnia (2-letnie)

S

NS i ED

S

NS i ED

Wszystkie dostępne instrumenty

18-19.06.2019 r.

09-10.09.2019 r.

17.06.2019 r.

09-10.09.2019 r.

S – studia stacjonarne, NS – studia niestacjonarne, ED – English Division

 

 KIERUNEK: WOKALISTYKA

Zakresy

I stopnia (3-letnie)

II stopnia (2-letnie)

S

ED

S

ED

Wszystkie dostępne zakresy

18-19.06.2019 r.

09-10.09.2019 r.

17.06.2019 r.

09-10.09.2019 r.

S – studia stacjonarne, ED – English Division

 

 KIERUNEK: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

Zakresy

I stopnia (3-letnie)

II stopnia (2-letnie)

S

NS

S

NS

Wszystkie dostępne zakresy

24.06.2019 r.

-----

25.06.2019 r.

-----

S – studia stacjonarne, NS – studia niestacjonarne

 


Terminy egzaminów wstępnych
na studia podyplomowe
2019/2020

 

KIERUNEK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Termin egzaminu

Podyplomowe Studia Muzykoterapii

29.06.2019 r.

Podyplomowe Studia w zakresie Kompozycji Specjalnej, Komputerowej oraz Muzyki Teatralnej i Filmowej

09.09.2019 r.

Podyplomowe Studia w zakresie Nauczania Gry Zespołowej w Szkolnictwie Muzycznym

o przyjęciu
decyduje kolejność zgłoszeń

Podyplomowe Studia w zakresie Nauczania Początkowego Gry na Instrumencie

o przyjęciu
decyduje kolejność zgłoszeń

Podyplomowe Studia Mistrzowskie w zakresie Instrumentalistyki

09.09.2019 r.

Podyplomowe Studia Mistrzowskie w zakresie Kameralistyki

09.09.2019 r.

Podyplomowe Studia w zakresie Wokalistyki

09.09.2019 r.