Uroczysta Promocja Doktorów i Doktorów Habilitowanych Sztuki Uczelni Artystycznych Wrocławia
03.04.2017

fot. Mariusz Mikołajczyk

Galeria