Uroczysta Promocja Doktorów i Doktorów Habilitowanych Sztuki Uczelni Artystycznych Wrocławia
30.03.2015

fot. Wiktor Rzeżuchowski

Galeria