Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej

Wydział IV


Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej prowadzi studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na poziomie studiów I i II stopnia. Koncepcja kształcenia wyróżnia w ramach kierunku trzy następujące specjalności: edukacja muzyczna, prowadzenie zespołów wokalnych i instrumentalnych oraz muzyka kościelna. Studenci dokonują wyboru specjalności zarówno na studiach I, jak i II stopnia w momencie ich rozpoczęcia, przy czym istnieje możliwość łączenia specjalności, co poszerza kompetencje absolwentów, przygotowujących się do przyszłej pracy zawodowej w różnych dziedzinach wymagających specjalistycznych kwalifikacji – nauczyciela muzyki w szkolnictwie ogólnokształcącym, nauczyciela w szkolnictwie muzycznym I stopnia, chórmistrza oraz muzyka kościelnego. Nabyte w ramach studiów wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalają absolwentom podejmować pracę w zawodach ściśle związanych z prowadzonym kierunkiem, ale także zapewniają wszechstronność umożliwiającą znalezienie atrakcyjnego zatrudnienia niemal w każdej instytucji i sferze życia muzycznego.

Jednym z nadrzędnych założeń koncepcji kształcenia na kierunku jest rozwijanie indywidualnych predyspozycji studentów, ukierunkowane na wykształcenie niezależnych artystów i pedagogów, potrafiących realizować własne koncepcje artystyczne i pedagogiczne. Fundamentem takiego założenia jest organizacja kształcenia z wykorzystaniem relacji mistrz-uczeń, sprzyjająca pielęgnowaniu i rozwijaniu zdolności, wrażliwości i kreatywności studenta.

 

KIERUNKI STUDIÓW:

  • Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

           Zakresy: 
          - edukacja muzyczna 
          - prowadzenie zespołów wokalnych i instrumentalnych 
          - muzyka kościelna

  • Kierunek: muzyka kościelna


RODZAJE STUDIÓW:
- studia stacjonarne:
3-letnie I stopnia (licencjackie)
2-letnie II stopnia (magisterskie)